Top 10 VERVUILERS HOUTROOK: Benzeen (KANKERVERWEKKEND)

18-11-2014 20:46


    

Benzeen a

Benzeen  (houtrook) staat op nummer 1 


Schermafdruk 2014-11-04 00.16.01

Wat is het gevaar van benzeen?

Benzeen is kankerverwekkend voor mensen en is door het International Agency for Research on Cancer (IARC) in groep I geplaatst.

Door een gecombineerde werking van door het lichaam gevormde omzettingsproducten van benzeen wordt de werking van beenmerg onderdrukt en ontstaat leukemie. Er moet daarom gestreefd worden naar een zo laag mogelijk niveau van blootstelling aan benzeen.

Benzeen hoort bij de kankerverwekkende stoffen waarvoor geen 'drempel' bestaat: er is geen dosis aan te geven waarbij geen kanker kan ontstaan. Wel is een dosis te berekenen waarbij de extra kans op kanker, ook als iemand iedere dag die dosis zou binnenkrijgen, verwaarloosbaar laag is (1 op 1 miljoen). Deze dosis wordt de 'Virtually Safe Dose' (VSD) genoemd. We spreken van de extra kans omdat er altijd een bepaalde achtergrondincidentie van kanker is in de bevolking. Meer hierover leest u op de website van KWF Kankerbestrijding.

Via nagellakremovers kan een consument maar heel weinig benzeen opnemen. Zelfs als we aannemen dat de remover op de nagel blijft zitten, voor een deel daar doorheen geabsorbeerd wordt, en ook nog voor een deel geïnhaleerd wordt in een kleine ruimte, is er pas een overschrijding van de VSD als het gehalte groter is dan 70 mg per kg (ofwel 70 ppm) remover. Alle nagellakremovers die de NVWA tot nu toe heeft onderzocht bleven daar ver onder.


kankerverwekkend mutageen


Bron:  www.houtrook.nl