TV show 'Sta op tegen Kanker' definitief geschrapt.

09-07-2020 16:31I Care Productions gaf in januari een presentatie in het stadhuis over de live Tv-show

I Care Productions gaf in januari een presentatie in het stadhuis over de live Tv-show.

Foto: Hannie Visser-Kieboom.

GORINCHEM - De TV show 'Sta op Tegen Kanker' (NSTOK) wordt voorlopig niet in Gorinchem opgenomen. Na uitstel vanwege de coronacrisis heeft het college nu besloten voorlopig af te zien van het evenement, de eerste mogelijkheid doet zich pas in 2022 voor.


Het publieksevenement met live uitzending vanaf de Groenmarkt zou op 10 juni 2020 worden gehouden. De gemeente Gorinchem had 300.000 euro uitgetrokken voor de kosten voor de show waarmee geld in gezameld wordt voor het KWF kankerfonds. In de geldende noodverordening Covid-19 zijn publieksevenementen tot 1 september 2020 verboden. Een aangepaste vorm voor de TV show van de publieke omroep met opnames in augustus bleek gezien de korte tijd om een nieuwe evenementenvergunning aan te vragen niet mogelijk.


Mede vanwege de mogelijke financiele gevolgen van de coronacrisis is Gorinchem ook niet meer bereid om 300.000 euro uit te trekken voor het evenement, dat is inclusief alle ambtelijke kosten voor onder andere projectleiding, communicatie en de buitendienst. "Vanuit het oogpunt van zorgvuldige belangenafweging is het niet wenselijk en raadzaam om een evenement met een grote financiele impact te organiseren", zo schrijft het college aan de raad. Omdat niet duidelijk is wanneer grote, landelijke publieksevenementen weer wel georganiseerd mogen worden, lijkt doorschuiven naar juni 2021 te onzeker. Het college ziet dan ook pas weer nieuwe kansen voor NSOTK in 2022. 


Van het bedrag van 300.000 euro dat was uitgetrokken voor de organisatie van de TV show heeft de gemeente 29.000 euro uitgegeven. Het resterende bedrag van 271.000 euro wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo.
Bron: www.destadgorinchem.nl/lokaal