Uit onvrede doet KWF-bestuur Holten stap terug.

09-06-2022 18:10

 

 

Auteur: Redactie - holtensnieuws.nl

 

 

 

 

 

 

Als bestuur van de afdeling KWFkankerbestrijding afd.Holten hebben we na veel overleg en informatie inwinning over de nieuwe vorm van collecteren voor KWF kankerbestrijding,  besloten als bestuur dat wij niet achter de manier van beslissingen nemen van KWF hoofdkantoor Amsterdam kunnen staan. Werd er in Holten vorig jaar door collecteren met collectebus en de mogelijkheid tot QR code betaling het meest mooie collectebedrag in jaren door onze collectanten opgehaald, nu werd ons in een simpele mededeling bericht dat alle promotiemateriaal moest worden vernietigd en de collecte bussen zullen worden opgehaald voor recycling . Discussie bleek niet mogelijk ,collecteren is vanaf nu alleen mogelijk met een collecte bord.


Omdat wij over veel oudere collectanten beschikken, die hier moeite mee hebben  en zich afmelden heeft één en ander  ons doen besluiten onze functies ter beschikking te stellen. KWF heeft mevr Jeanine Bosman bereid gevonden enig coördinatie nieuwe vorm op zich te nemen. In bijlage de brief die we naast mailwisselingen naar onze collectanten hebben verstuurd.

 


Hartelijk Dank namens ons 4en voor de prettige manier van samenwerking in de afgelopen jaren en jullie inzet in deze.

 

Bijlage mail:


Beste inwoners van Holten en KWF collectanten,

 

De KWF-collecte van 2022 wordt gehouden van 4 – 10 september. KWF Nederland heeft besloten dat vanaf 2022 de collecte alleen nog 100% digitaal zal plaatsvinden. Dit betekent dat alleen met een collectebord gecollecteerd kan worden en de collectebus hellemaal verdwijnt. Doneren kan vanaf dit jaar met een QR-code, online of een bankoverschrijving. Als bestuur afdeling Holten staan wij niet achter deze ontwikkelingen.

 

Tot onze spijt leggen wij de bestuurlijke taken afdeling Holten neer. We vinden het erg fijn dat Jeanine Bosman de coördinerende taken van ons wil overnemen. Voor ons als bestuur rest nog te zeggen, wij danken u allemaal hartelijk voor de hele fijne contacten en uw betrokken inzet van de afgelopen jaren.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

KWF bestuur afdeling Holten

Gerrit Welink, voorzitter

Truus Hulsman, bestuurslid

Diana Scheperman-Veltkamp, bestuurslid

Janneke Struik, bestuurslid