Verscheidene katholieke ziekenhuizen te België remmen euthanasie af: “Verplicht palliatief proces is onwettig”.

13-02-2020 17:27Illustratiefoto.

Illustratiefoto.

Foto: anp.
Medisch: Verschillende katholieke ziekenhuizen proberen de uitvoering van euthanasie af te remmen. Hun patiënten moeten eerst verplicht een palliatieve procedure doorlopen. Dat schrijft De Morgen. Met die verplichting overtreden ziekenhuizen volgens deskundigen de wet op de patiëntenrechten.


Dat palliatieve zorgproces kan behoorlijk lang duren, waardoor het soms gebeurt dat een patiënt een natuurlijke dood sterft voor hij euthanasie kon krijgen.


Volgens experten is het verplicht maken van een palliatief proces bij iemand die euthanasie vraagt onwettig. "Het aanbieden van een palliatieve zorg getuigt uiteraard van een goede medische praktijk en een goede zorg en moeten we zeker toejuichen", zegt professor Luc Deliens, voorzitter van de multidisciplinaire onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de VUB en de UGent. "Maar een palliatief proces verplicht maken, is in strijd met de wet op de patiëntenrechten. Die wet zegt namelijk dat een patiënt het recht heeft om een behandeling te weigeren."

    

Volgens de ziekenhuizen zelf is er niets aan de hand. Sommige zetten open en bloot op hun website dat bij hen de zogenaamde palliatieve filter wordt toegepast. Het gaat concreet om Gasthuiszusters Antwerpen, AZ Nikolaas in Sint-Niklaas en AZ Sint-Lucas in Gent. De palliatieve filter houdt in dat euthanasievragen "gefilterd" worden, vanuit de redenering dat een groot deel daarvan geen echte vragen om levensbeëindiging zijn, maar eerder vragen om hulp om het levenseinde draaglijk te maken.


Rutten: "Euthanasie vragen is een recht"

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten reageerde via Twitter op de berichtgeving. "De verplichte palliatieve filter is niet menselijk en holt de wet uit. Euthanasie vragen is een recht. Het kan niet dat machtige katholieke ziekenhuizen dit recht uithollen, mensen ontmoedigen of tegenwerken. Een burgerwet staat boven de bisschoppenwil."Twitter.

De verplichte palliatieve filter is niet menselijk en holt de wet uit.Euthanasie vragen is een recht. Het kan niet dat machtige katholieke ziekenhuizen dit recht uithollen, mensen ontmoedigen of tegenwerken. Een burgerwet staat boven de bisschoppenwil. https://t.co/2xwAR5SGK8  

Gwendolyn Rutten(@ RuttenGwendolyn)   Open Vld-parlementslid Jean-Jacques De Gucht reageert scherp op de houding van de katholieke ziekenhuizen. "Katholieke zorginstellingen staan niet boven de wet", zegt hij in een reactie. "Het is al langer geweten dat katholieke zorginstellingen 'creatief' omspringen met de euthanasiewet.


Het is hoog tijd om hen tot de orde te roepen", aldus De Gucht. De Open Vld'er wil naar eigen zeggen gerust het debat over de tekortkomingen van de euthanasiewet aangaan. "Maar mensen die om euthanasie vragen en voldoen aan de voorwaarden, moeten euthanasie kunnen krijgen. Zo simpel is dat. Katholieke zorginstellingen mogen mensen dat recht niet ontnemen", aldus De Gucht. 


Wil van patiënt:

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV) betreurt dat een palliatief zorgtraject geframed wordt als een vertraging van de euthanasievraag. "Je zal hard moeten zoeken naar palliatieve zorgteams die palliatieve zorg gebruiken om de euthanasievraag kort te sluiten", zegt FPZV-voorzitter Gert Huysmans. "De realiteit van vandaag is net het omgekeerde: het zijn palliatieve teams die de euthanasie-uitvoering mogelijk maken en ondersteunen. Zij zorgen ervoor dat artsen en verpleegkundigen de vraag serieus nemen en ermee aan de slag gaan."


De voorzitter benadrukt dat het palliatieve zorgtraject altijd moet afgetoetst worden aan de wil van de patiënt, maar dat de wet ook stelt dat bekeken moet worden of er een redelijk alternatief is voor het lijden van de patiënt. Zo stellen sommige patiënten de euthanasievraag uit wanhoop, omdat er bijvoorbeeld te weinig aan goede pijnstilling gedaan is. In dat geval getuigt het net van goede zorg om de patiënt te informeren naar alle vormen van pijnbestrijding. "Het zou zonde zijn als de euthanasievraag door de patiënt gesteld zou worden, enkel omwille van slechte zorg", aldus Huysmans.
Bron: www.hln.be/wetenschap-planeet/medisch