Vervolgonderzoek naar afwijkende cellen.

01-03-2014 10:53

Zijn er in uw uitstrijkje afwijkende cellen gevonden? Als het om een lichte afwijking gaat, wordt er na 6 maanden opnieuw een uitstrijkje bij u afgenomen. Als het om een ernstige afwijking gaat, krijgt u een vervolgonderzoek bij een gynaecoloog.


Kosten van vervolgonderzoek

Vervolgonderzoek is geen bevolkingsonderzoek. Daarom is het niet gratis. Het vervolgonderzoek wordt door uw zorgverzekeraar betaald. Als u een eigen risico heeft, kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf betaalt.

Vervolgonderzoek bij lichte afwijkingen

Heeft uw uitstrijkje cellen met een lichte afwijking? Dit zijn geen kankercellen. Vaak verdwijnen de afwijkende cellen vanzelf. Het afweersysteem van uw lichaam ruimt de cellen op. Dat kan één tot anderhalf jaar duren. Daarom krijgt u het advies om na 6 maanden opnieuw een uitstrijkje te laten maken. De huisarts kan dan zien of de afwijkende cellen verdwenen zijn.

Steeds vaker wordt op het vervolguitstrijkje ook een HPV-test gedaan. Deze test laat zien of het HPV-virus aanwezig is. Zo kan beter worden beoordeeld of verder onderzoek nodig is. Lees meer over de mogelijke uitslagen van deze vervolguitstrijkjes.

Verder onderzoek bij ernstige afwijkingen

Is in uw uitstrijkje een ernstige afwijking gevonden? Dan wordt het vervolgonderzoek gedaan door een gynaecoloog. Welk onderzoek nodig is, hangt af van uw situatie. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Een lichamelijk onderzoek. De gynaecoloog kan uw baarmoeder vanaf de buitenkant onderzoeken. Dit gaat via uw buik. De gynaecoloog onderzoekt ook uw baarmoeder via uw vagina.
  • De gynaecoloog kan nog een uitstrijkje afnemen.
  • De gynaecoloog kan uw baarmoederhals onderzoeken met een colposcoop (een soort microscoop).

U schrikt misschien als u deze uitslag krijgt. Maar de kans dat u baarmoederhalskanker heeft, is nog steeds klein. Van elke 30 vrouwen met deze uitslag heeft ongeveer 1 vrouw kanker. De andere vrouwen hebben een voorstadium daarvan. Dit voorstadium wordt meestal behandeld om te voorkomen dat baarmoederhalskanker kan ontstaan.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de mogelijke uitslagen van een vervolguitstrijkje zonder HPV-test?
Wat zijn de mogelijke uitslagen van een vervolguitstrijkje met HPV-test?


Bron:  Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker.