Verzekeraar eist blootfoto van verminkte borst van Wendy: ‘Het gaat niet alleen om mij’.

16-05-2021 16:44Auteur: Ingrid de Groot - destentor.nl/binnenlandWendy is het er niet mee eens dat medische foto's van haar borsten worden beoordeeld door ondeskundige mensen. 

Foto: Frank Jansen.

De 51-jarige Wendy krijgt voorlopig geen cent van verzekeraar Menzis nadat door kanker een borst moest worden verwijderd en de borstreconstructie mislukte. Menzis eist dat de Haagse met haar mobieltje blootfoto's maakt van de verminkte borst en die per mail of post opstuurt naar de afdeling machtigingen. Wendy weigert dat.


De zwaar aangeslagen Wendy wil de foto's niet sturen omdat dit volgens haar zeer vernederend is. Het is een aangelegenheid van artsen en niet van ondersteunend personeel, meent zij. ,,Ik heb Menzis gebeld en gevraagd: 'Waar komen mijn foto's dan terecht? Werken er artsen op de afdeling machtigingen?"


Dat was volgens Menzis niet het geval. Bovendien vindt de Haagse het ook onduidelijk hoeveel medewerkers van de dienst toegang hebben tot de mailbox met daarin de blootfoto's en naam van de Haagse, die een ingrijpend medisch traject doorliep. ,,Mijn privacy is op geen enkele manier geborgd. Ik heb geen garantie dat mijn foto's niet in de buurt-app terechtkomen. Er is onvoldoende controle.''


Menzis betwist dat. Volgens de verzekeraar komen de intieme foto's in een mailbox terecht die enkel kan worden ingezien door medewerkers die betrokken zijn bij de beoordeling van haar verzoek. De foto's blijven weliswaar zeven jaar bewaard, maar zwerven niet door het bedrijf, aldus Menzis. ,,Het is zorgvuldig geborgd."
Mijn huidige plastisch chirurg vermoedt dat het implantaat een kwartslag gedraaid is.

Wendy.Tumoren:


Het leven van Wendy kreeg een totaal andere wending toen vijf jaar geleden borstkanker bij haar werd ontdekt. Na onderzoek bleek er sprake te zijn van drie tumoren. De schrik was heftig en alles ging op stand 'overleven'. ,,Van een borstsparende operatie was geen sprake. No way."


Tijdens een zware operatie werd haar borst geamputeerd. Om een borstreconstructie mogelijk te maken, werd een zogenoemde tissue-expander onder de huid aangebracht om te zorgen dat er ruimte overbleef voor een implantaat. De Tekst gaat verder onder de Foto:Wendy vindt het een onaanvaardbare gang van zaken. Ze heeft een klacht neergelegd bij de SKGZ.

Wendy vindt het een onaanvaardbare gang van zaken. Ze heeft een klacht neergelegd bij de SKGZ. 

Foto: Frank Jansen.

De reconstructie, met opnieuw een zware operatie, liep echter uit op een complete mislukking. ,,Mijn huidige plastisch chirurg vermoedt dat het implantaat een kwartslag gedraaid is. Daardoor ziet het er niet uit."


Schaamte:


De Haagse zit vol schaamte en durft niet meer naar zichzelf in de spiegel te kijken. Pijn heeft ze gelukkig nauwelijks, maar wel veel gêne en verdriet. ,,Een oplossing is er nog niet.''


Het plan is nu om eerst lipofilling (de borst vullen met eigen lichaamsvet, red.) toe te passen om te bezien of de verminking daarmee acceptabel wordt. Mocht dat onvoldoende effect hebben, dan wordt het implantaat verwisseld. In onze ogen zijn foto's onderdeel van de noodzake­lij­ke informatie over de beoorde­ling van de vergoeding.

Menzis.
Menzis weigert echter om de lipofilling van de verminkte borst te vergoeden. Eerst eist de verzekeraar foto's van haar twee borsten, maar die komen ook in handen van mensen die geen artsen zijn. ,,Ik heb een officiële klacht ingediend, maar ben in het ongelijk gesteld. Het idee staat me ontzettend tegen dat ik per mail blootfoto's verstuur. En hoe weegt Menzis daarna? Het is zo subjectief allemaal. Waarom kan dit niet uitsluitend met scans of röntgenfoto's en is het geen aangelegenheid van louter artsen?"


Menzis verklaart dat zij de wettelijke verplichting heeft om vast te stellen of een vergoeding voldoet aan de voorwaarden. ,,In onze ogen zijn foto's onderdeel van de noodzakelijke informatie over de beoordeling van de vergoeding."


Beveiligd:


De foto's hadden volgens Menzis ook via de arts van Wendy aangeleverd kunnen worden via een beveiligd digitaal systeem. De laatste tijd merkt de zorgverzekeraar echter dat artsen helemaal geen foto's aanleveren. ,,Zorgaanbieders geven als reden dat er geen medisch fotograaf beschikbaar is. Maar ook gebeurt het dat de AVG (Privacywet) als reden wordt genoemd de foto's van de patiënt niet te kunnen delen." Menzis richt zich in dat geval tot de patiënt met het verzoek dan zelf foto's aan te leveren. ,,Ook wij vinden dat een onwenselijke situatie.''


BIG:


De blootfoto's komen daarna volgens Menzis weliswaar niet uitsluitend bij artsen terecht, maar de beveiliging is volgens de organisatie waterdicht. ,,Voordat het dossier ter beoordeling wordt voorgelegd aan de BIG-geregistreerde medewerker van Menzis (bij plastische chirurgie is dat een adviserend arts, red.) wordt het dossier gecompleteerd door een medewerker die werkt in de verlengde arm van de BIG-geregistreerde arts." Die heeft volgens Menzis een eed afgelegd.
Ze hebben verschrik­ke­lij­ke verhalen. Het gaat niet alleen om mij.

Wendy.
Wendy vindt het vernederend en onaanvaardbaar. Ze heeft een klacht neergelegd bij de SKGZ (Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen) die nu een poging gaat doen te bemiddelen. De SKGZ kan echter geen bindende uitspraak doen. 


Dus voorlopig gebeurt er helemaal niks. Wendy's grootste angst is dat de foto's van haar mislukte borst gaan circuleren op de afdeling van Menzis of ergens op internet. Ze hoort het al zeggen: 'Kijk dat dan! Dat zijn de borsten van die mevrouw!'


Inmiddels heeft de Haagse, na publicatie in magazine Linda, veel reacties gekregen van vrouwen die in diezelfde situatie verzeild raakten en zich vernederd voelden. ,,Deze vrouwen hebben verschrikkelijke verhalen. Het gaat niet alleen om mij.'' 


Zo raakte de blootfoto's van meerdere lotgenoten kwijt bij een zorgverzekeraar. En de Haagse hoorde van vrouwen die nul op rekest kregen omdat hun beschadigde borsten of andere lichaamsdelen in de ogen van de zorgverzekeraar niet verminkt genoeg waren. ,,Leer er maar mee leven, is dan feitelijk de boodschap."Voorzitter NVPC: 'Ik stuur nooit een foto, we weten niet zeker wie de foto opent bij de verzekeraar'


Volgens Bert van Drunen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie (NVPC), is er door het relaas van Wendy in de beroepsgroep een enorme discussie losgebarsten.

Artsen zijn het volgens hem niet met elkaar eens of zij foto's van hun patiënten moeten opsturen naar verzekeraars. Het is volgens hen veel administratieve rompslomp en het is niet duidelijk of er zorgvuldig met het materiaal wordt omgegaan.

De NVPC volgt volgens Van Drunen de wettelijke lijn van Menzis dat foto's onderdeel zijn van het medisch dossier. Maar Van Drunen verklaarde gisteren dat hij zelf nooit foto's van patiënten naar de verzekeraar stuurt omdat hem onvoldoende duidelijk is wie ze in handen krijgt. Hij laat de keuze om fotomateriaal op te sturen daarom over aan de patiënt, die de foto's dan ook zelf moet versturen.


Secretaresse:

,,Ik stuur nooit een foto", zegt hij. ,,Maar dat is mijn keuze. We weten niet wie de foto's opent. Is dat een secretaresse? Of een verlengde arm van een arts? Je moet wel weten waar de foto's terechtkomen en hoe met het dossier wordt omgesprongen." En dat is volgens hem niet helder genoeg. Hoewel hij er wel van uitgaat dat de route correct is.

Menzis merkt dat steeds meer artsen geen intieme foto's meesturen. Deze medisch specialisten verklaren dat zij geen medisch fotograaf beschikbaar hebben, maar ook de AVG (Privacywet) wordt volgens de verzekeraar steeds vaker genoemd. De zorgverzekeraar vindt dat een onwenselijke situatie. De patiënt moet dan immers zelf foto's maken en opsturen via de eigen mail: ,,Ons systeem is goed beveiligd, maar hoe is de beveiliging van de mailbox van een patiënt? Daar hebben we geen zicht op."


KWF Kankerbestrijding noemt het relaas van Wendy schrijnend: ,,Ze heeft net een zwaar medisch en verdrietig traject achter de rug. We begrijpen dat ze hier echt niet op zit te wachten."
Vertrouwen:


Wendy kreeg inmiddels veel reacties van lotgenoten én van vrouwen die het abnormaal en onterend vinden dat intieme foto's van borsten in handen komen van verzekeraars. De zorgverzekeraar zou volgens hen op het oordeel van de eigen arts moeten vertrouwen, is de heersende opinie. 


Meerdere vrouwen kaartten aan dat zij in hetzelfde schuitje zaten. Sommige vrouwen vonden de voorwaarden van een verzekeraar zo eng en confronterend dat zij zich terugtrokken. Anderen stellen dat hun foto's kwijtraakten bij een verzekeraar. Het is een raadsel waar hun intieme blootfoto's zijn gebleven. ,,Een nachtmerrie", zegt Wendy. 
Bron: www.destentor.nl