Voorlopig geen activiteiten Inloophuis "Leven met Kanker" te Woerden.

21-03-2020 18:14
Voorlopig geen activiteiten Inloophuis


Het bestuur van Inloophuis 'Leven met kanker' aan de Wilhelminaweg 12 te Woerden heeft besloten dat het Inloophuis van maandag 16 maart 2020 t/m maandag 6 april 2020 de deuren tijdelijk gesloten houdt in verband met de corona-crisis.


Dit is in lijn met het regeringsbeleid. Hiermee vervallen alle regulieren activiteiten maar ook de bijzondere activiteiten zoals:


  • de informatieavond over Kanker en Werk op dinsdag 24 maart 2020
  • het uitje voor gasten naar De BoerInn op dinsdag 31 maart 2020,
  • onze muzikale zondagmiddag op 5 april 2020
  • het Benefietdiner op maandag 6 april 2020 dat Elpitha Grieks Restaurant voor ons Inloophuis zou organiseren.


Zodra mogelijk zoeken we voor de thema-avond, het uitje en het Benefietdiner andere data.


De maatregel geldt in beginsel voor alle activiteiten van het Inloophuis.


Gasten voor wie deze tijdelijke sluiting een probleem oplevert en mensen die vragen hebben kunnen contact opnemen met Marjan Duurkoop 06-14004496 of Winny van Rij 06-52696029.


Zij kunnen op maat en in overleg met het bestuur bekijken wat er wel mogelijk is aan contact op een veilige manier.


Zodra de regering de maatregelen wijzigt of er andere ontwikkelingen zijn, zullen we nadere besluiten nemen en iedereen daarover informeren.
Bron: www.inloophuislevenmetkanker.nl