Vrijwilligers De Skulp: ‘Wij bewonderen het enorm dat veel mensen die kanker hebben of hebben gehad heel positief in het leven staan’.

20-11-2019 17:09Auteur: Elise Meijerink - heerenveensecourant.nl            

Naast het bestuur werken bij De Skulp ongeveer tien vrijwilligers/gastvrouwen. Samen organiseren ze behalve het Skulpcafé ook allerlei workshops en activiteiten.                                        

Foto: Elise Meijerink.
HEERENVEEN - Op weg naar de vrijwilligersprijs van 2019 staat deze week vrijwilligersgroep De Skulp centraal. Aan het woord vier bestuursleden van de stichting die zich inzet voor mensen die leven met kanker en zich ook inzet voor hun naasten.


De stichting is opgestart door iemand die zelf kanker kreeg en merkte dat ze in Heerenveen geen toevluchtsoord had voor de dingen waar ze tegenaan liep. Dat resulteerde in het Skulpcafé dat nu iedere vrijdag in Heerenveen is en iedere woensdagmiddag in Drachten.


,,Zowel tijdens het revalidatietraject in het ziekenhuis als wanneer dat traject is afgerond kunnen mensen in het Skulpcafé terecht. In een veilige omgeving kunnen ze moeilijke dingen met elkaar delen, elkaar op weg helpen en ontspannen. Ook naasten zijn hier welkom", aldus de bestuursleden.


Waaruit bestaat jullie werk als vrijwilliger?

,,Naast het bestuur werken bij De Skulp ongeveer tien vrijwilligers/gastvrouwen. Samen organiseren ze behalve het Skulpcafé ook allerlei workshops en activiteiten. De workshops worden veelal gegeven gedaan door mensen van buiten De Skulp, maar er is altijd een gastvrouw aanwezig. De kookworkshops, wandelingen, workshops bloemschikken et cetera zijn vooral bedoeld voor ontspanning, maar het onderwerp 'kanker' komt ook aan bod.Onze gastvrouwen krijgen een training zodat zij de gasten kunnen ondersteunen en gesprekken kunnen begeleiden daar waar nodig."


Hoeveel uren per week zijn jullie hiermee bezig?

,,Gemiddeld zijn de vrijwilligers een dagdeel per week bezig voor De Skulp. Bij het bestuur wisselen rustige en drukke periodes elkaar af. De druk ligt met name op fondsenwerving, aangezien het inloophuis alleen kan bestaan van giften en donaties. Ondanks de drukte, maakt het bestuur tijd vrij om samenwerkingen te zoeken. We werken samen met een psycholoog en gaan binnenkort gespreksgroepen opstarten met speciale coaches die kunnen helpen met re-integratie naar werk, maar ook met vraagstukken als: 'Hoe ga ik om met mijn vermoeidheid?'."


Wat is jullie motivatie om vrijwilligerswerk te doen?

,,Wij bewonderen het enorm dat veel mensen die kanker hebben of hebben gehad heel positief in het leven staan. Wij willen hen ondersteuning bieden in alle fases en opzichten. Je ziet hier dat mensen met kanker (en hun naasten) enorm opbloeien doordat ze lotgenoten van elkaar zijn en erkenning en steun vinden. Wanneer je dat ziet, krijg je daar als vrijwilliger echt vleugels van en wil je alleen maar nog meer mensen helpen."


Wat is jullie beste herinnering aan het vrijwilligerswerk?

,,Er zijn altijd bijzondere ontmoetingen die ons op een bepaalde manier raken doordat mensen zich vrij voelen hun verhaal en emoties met elkaar te delen. Vaak nemen gasten weer 'nieuwe' lotgenoten mee omdat ze het zo fijn vinden bij De Skulp en omdat ze anderen dit fijne gevoel ook gunnen. Bij een van de lezingen georganiseerd door De Skulp, vertelde een gastvrouw geëmotioneerd over haar ziekteproces, waarbij zij haar pruik afzette. Zulke momenten zijn waardevol. Vooral omdat de gasten elkáár op die manier enorm steunen."


Kunnen jullie in twee zinnen vertellen waarom mensen bij jullie organisatie vrijwilligerswerk zouden moeten doen?

..Op dit moment komen de meeste gasten uit de buurt van Heerenveen en Drachten, maar er komen ook mensen van verder weg. We willen graag uitbreiden, zodat we overal in Friesland mensen kunnen ondersteunen. Om uitbreiding mogelijk te maken zoeken wij naast financiële middelen naar vrijwilligers die ons willen helpen."


Wat willen jullie kwijt aan mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen?

,,Kom uit je comfortzone en probeer wat uit. Doe eens iets wat je normaal niet doet. Dan zul je merken dat je er heel veel voor terugkrijgt."
Bron: www.heerenveensecourant.nl