VROEGERE DIAGNOSE BORSTKANKER MET NIEUWE BLOEDTEST.

04-08-2022 18:21

 

 

Het belang van een vroege diagnose van borstkanker is evident. Hoe eerder de ziekte vastgesteld wordt, des te groter is de kans op overleving en genezing.

 

 

 

 

 

 

In het VK is onderzoek gedaan naar het inzetten van een nieuwe bloedtest voor het in een vroegtijdig stadium detecteren van borstkanker. Uit dat onderzoek is gebleken dat de test vijf procent meer gevallen van borstkanker kan detecteren dan via de beproefde mammogram methode. Onderzoekers noemen de nieuwe bloedtest een mogelijk gamechanger voor borstkanker diagnostiek.

 

Voor de nieuwe bloedtest, Trucheck, is 5 ml bloed nodig. Uit het onderzoek blijkt dat Trucheck ins staat is om de diagnose borstanker te stellen in 92 procent van gevallen. Bij mammogrammen ligt dit percentage op 87 procent. Opvallend is bovendien dat de nieuwe bloedtest tijdens het onderzoek geen false positives opleverde. In totaal zijn ruim 10.000 bloedmonsters (9632 van gezonde vrouwen en 548 van vrouwen met borstkanker) onderzocht.

 

Het belang van een vroege diagnose van borstkanker is evident. Hoe eerder de ziekte vastgesteld wordt, des te groter is de kans op overleving en genezing. Er worden dan ook veel tijd en resources gestoken in het verbeteren van de diagnostiek. Ook in Nederland, waar bijvoorbeeld door het Radboudumc gewerkt wordt aan onderzoek naar de verbetering van de tomosynthese techniek. Vorig jaar ontwikkelde he UMC Utrecht een systeem om de diagnostiek met behulp van MRI-scans te verbeteren door de inzet van AI.

 

 

BLOEDTEST VOOR DIAGNOSE BORSTKANKER:


De resultaten van het Britse onderzoek zijn zeer hoopgevend. De onderzoekers spreken zelfs al van een mogelijke game-changer voor de borstkanker diagnostiek. De resultaten tonen bovendien aan dat dit voor alle stadia van borstkanker kan gelden.

 

De Trucheck bloedtest is in staat gebleken de aanwezigheid van CTC’s ook in hele kleine hoeveelheden met een grote mate van zekerheid te kunnen aantonen. Dat is met name een voordeel bij borstkanker dat zich in stadium 1 en 0 bevindt. Voor stadium 1 borstkanker lag de nauwkeurigheid op 89 procent. En ook voor stadium 0, waar precancereuze laesies zich tot de ziekte konden ontwikkelen, identificeerde de test nog altijd 70 procent van de gevallen.

 

Trucheck identificeerde 96 procent van de gevallen waarin de vrouwen stadium 2 borstkanker hadden. Voor borstkanker in stadium 3 en 4 lag dat percentage zelfs op 100 procent. In die stadia hebben tumoren zich reeds elders in het lichaam verspreid waardoor er meer CTC’s in het bloed zitten.

 

De onderzoekers verwachten dat de test uiteindelijk mogelijk ook gebruikt kan worden om met hetzelfde bloedmonster op meerdere vormen van kanker bij een persoon te screenen.

 

 

 

Bron: www.icthealth.nl/nieuws