Vrouwen Steunen Vrouwen bij Toon Hermans Huis Sittard. / Elke woensdag in de oneven weken.

10-11-2021 14:00

         Vrouwen Steunen Vrouwen:


Vaak wordt er in de directe omgeving gezocht naar steun, maar men stuit daarbij toch regelmatig op onbegrip. Doordat lotgenoten in soortgelijke situaties verkeren kunnen zij echter herkenning bij elkaar vinden.


Tijdens de bijeenkomsten, in een kleine besloten setting, krijgt iedereen voldoende tijd om haar inbreng te doen en is er ruimte om gevoelens te delen. Iedereen gaat respectvol met elkaar om en er wordt vertrouwelijk omgegaan met de verhalen die gedeeld worden.


Datum + Tijd:

Elke tweede woensdag van de maand van 14:00 tot 16:00 uur.


Voor wie:

Voor vrouwen die zelf met kanker geconfronteerd zijn.


Aanmelden:

Via e-mail: info@toonhermanshuissittard.nl of telefonisch via 046-4516474


Adres + Tel:

Toon Hermans Huis Sittard,

Paardestraat 31,

6131 HB Sittard.

Tel: (046) 451 64 74

E-mail: info@toonhermanshuissittard.nl


Coronamaatregelen:


Naar aanleiding van de persconferentie dinsdag 2 november 2021 zijn de RIVM-maatregelen aangescherpt, ook met betrekking tot ons Huis.


Iedereen wordt verzocht de thans geldende RIVM-voorschriften, zoals hieronder vermeld, met ingang van maandag 8 november in ons Huis toe te passen.


  • mondkapje dragen bij binnenkomst en bij verplaatsing in Huis
  • bij binnenkomst handen desinfecteren
  • 1,5 m afstand houden, ook bij groepsactiviteiten
  • geen handen schudden of anderszins nauw contact met elkaar hebben
Bron: www.toonhermanshuissittard.nl