Wat kunt u verwachten?

01-03-2014 18:42

Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt gekeken of er bloed in uw ontlasting (poep) zit. Bloed in de ontlasting is niet altijd met het blote oog zichtbaar.

 Daarom wordt uw ontlasting onderzocht in een laboratorium.


U ontvangt een uitnodigingVrouw leest uitnodiging

Eerst ontvangt u een brief waarin we u voorbereiden op het bevolkingsonderzoek. Twee weken later ontvangt u de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Deze uitnodiging zit in een paarse envelop. U beslist zelf of u wel of niet meedoet.

Wanneer u een uitnodiging krijgt, hangt af van uw geboortejaar. Bekijk het uitnodigingsoverzicht.

U stuurt een buisje met ontlasting op

man doet test in envelop

Het bevolkingsonderzoek bestaat uit een ontlastingstest. U ontvangt een buisje met daarin een staafje. Met het staafje prikt u in uw ontlasting. Het staafje doet u vervolgens terug in het buisje.

Dit buisje stuurt u met een ingevuld antwoordformulier terug in de retourenvelop.


Lees meer over de ontlastingstest.

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_darmkanker/Ontlastingstest


U ontvangt de uitslag

Na ongeveer twee weken krijgt u een brief thuisgestuurd met de uitslag.

Welke uitslagen zijn er mogelijk?

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_darmkanker/De_uitslag


Soms is een vervolgonderzoek nodig

Als er bloed in uw ontlasting zit, kan dat te maken hebben met darmkanker. Er kunnen ook andere oorzaken zijn. Er is vervolgonderzoek nodig om dit vast te stellen. Wat houdt het vervolgonderzoek in?

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_darmkanker/Vervolgonderzoek


Uw gegevens

Om u te kunnen uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek, hebben we uw gegevens nodig. Wat gebeurt er met uw gegevens?  https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_darmkanker/Uw_gegevens_in_het_bevolkingsonderzoek_darmkanker


Bekijk ook de folder met informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker.

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochures/Preventie_Zorg_Ziekte/Darmkanker/Folder_bevolkingsonderzoek_darmkanker_incl_vertalingenBron:  RIVM.