Woerdense hospice De Mantelmeeuw groeit uit zijn jas.

20-04-2022 17:59

 

 

 

Floris Bakker Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard

 

 

Het huidige pand van hospice De Mantelmeeuw aan de Meeuwenlaan.  

Foto: Lars Stoof

 
 
 
 
 
 
 
WOERDEN • Hospice De Mantelmeeuw in Woerden denkt na over een verhuizing. Het huidige pand aan de Meeuwenlaan bevalt goed, maar het ontbreekt er aan ruimte om uit te breiden.


Doordat De Mantelmeeuw de afgelopen tijd vaak volledig bezet was, was er voor nieuwe aanvragen regelmatig geen plek. In vergelijking met vijf jaar geleden is het aantal aanvragen en daarmee de bezettingsgraad van het hospice enorm gestegen. “Veel mensen kiezen tegenwoordig heel bewust voor een hospice”, zegt directeur Mirjam Bijlenga. “Voor hen heeft overlijden in een hospice, in plaats van thuis, meerwaarde. Je krijgt goede ondersteuning, er is meer ruimte voor de naasten om zelf afscheid te nemen wanneer ze niet de rol van mantelzorger hoeven vervullen. En er is 24 uur zorg door onze vrijwilligers in combinatie met verpleegkundigen.”

 

 

Leven langer:


Ook een aantal trends in de samenleving zorgt voor een grotere vraag naar hospiceplaatsen. “Mensen leven langer, met meer aandoeningen. Ze blijven langer thuis, en de beschikbaarheid van mantelzorgers neemt af. Professionele thuiszorg verschraalt. Wie ziek is, wil zelf de regie houden en meebeslissen. En er is meer aandacht voor hoe je je levenseinde vorm kunt geven.”

Met name in de coronatijd liepen de vrijwilligers in het hospice tegen de beperkingen van het pand aan de Meeuwenlaan aan. Bijlenga: “Je moest moeite doen om afstand tot elkaar te houden; het was vaak schipperen met de werkruimte. Het liefst zou je op deze plek willen blijven en hier iets nieuws bouwen, met twee keer zoveel ruimte. Maar dat is niet realistisch.”


 

Thuis:


Het hospice is zich nu aan het oriënteren hoe het in de toekomst verder moet. Alle mogelijkheden worden onderzocht, verklaart Bijlenga. “Nieuwbouw of bestaande bouw, alles is nog open. Er is een programma van eisen geformuleerd, waarin staat waaraan een nieuwe plek moet voldoen. Met dat programma gaan een paar gespecialiseerde werkgroepen nu in gesprek met onder meer de gemeente, het Antonius Ziekenhuis en de Stichting ‘t Oude Landt. We bekijken alle opties; we weten nog niet welke kant het opgaat. Wat we wél zeker weten is dat we het karakter van De Mantelmeeuw, een hospice dat voelt als ‘thuis’, absoluut willen behouden.”