‘Zingen voor je Leven’ koor ‘Viva Vocaal’ in Inloophuis Kennemerland te Santpoort-Noord. / Elke tweede en vierde vrijdag van de maand.

10-01-2020 10:00
Zingen voor je Leven' koor 'Viva Vocaal':


Het `Zingen voor je Leven` koor is een initiatief van de landelijke Stichting Kanker in Beeld.
Stichting Inloophuis Kennemerland heeft zorg gedragen voor het oprichten van een koor voor en door mensen met kanker en hun directe naasten.


In 2-wekelijkse bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan het fysieke en gevoelsmatige aspect van zang, onder professionele begeleiding van een stemcoach en dirigent.


Op het koor komen mensen, geconfronteerd met kanker, lot- en deelgenoten, elke 2e en 4e vrijdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur bij elkaar om samen te zingen.


Een koor waar lief, leed en leven met elkaar gedeeld kan worden, een koor met LEF.


Zingen geeft letterlijk "ruimte": om je hart te luchten, het (her)vinden van levenskracht en levenslust, plezier en inspiratie. Bovendien biedt samenzingen, sámen zingen, de deelnemers, naast troost, steun en kracht ook plezier en saamhorigheid. Niets uit hoeven leggen en je verbonden voelen met elkaar. Dit alles in een warme en persoonlijke sfeer, waar ruimte is voor een lach en een traan.


Het koor staat onder professionele begeleiding van een ervaren stemcoach en dito dirigent. De eerste, Elise Blesgraaf, start met het fysieke en gevoelsmatige aspect van zingen. Dit met o.a een korte meditatie of visualisatie. Daarna worden adem en stem warmgedraaid voor een ochtend heerlijk samen zingen.


Beide docenten blijven samenwerken wanneer de dirigente, Carole Kroese, vervolgens met het koor aan een repertoire gaat werken dat ondermeer kan worden ingebracht door de koorleden zelf.


Je hoeft geen ervaring te hebben...het plezier in zingen met elkaar staat centraal.


Datum + Tijd:

Elke 2e en 4e vrijdag van de maaand van 10:00 tot 12:00 uur.


Adres

Inloophuis Kennemerland,

Wulverderlaan 51,

2071 BH Santpoort-Noord.

Tel: 023 - 88 85 367

E-mail: info@inloophuiskennemerland.nl
Bron: www.inloophuiskennemerland.nl