Aantal dementiedoden verdubbelt.

24-06-2014 18:37

        

Dementie wordt de belangrijkste doodsoorzaak omdat mensen steeds ouder worden.»

Dementie wordt de belangrijkste doodsoorzaak omdat mensen steeds ouder worden.

Foto: ANP.                     

In 2030 overlijden ongeveer twee keer zoveel mensen aan dementie als nu, ruim 21 op de 1000. Kanker is dan nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak. Alleen al aan longkanker, dikkedarmkanker en borstkanker overlijden dan 27 op de 1000 mensen. Ook dat is een flinke stijging, nu zijn het er iets meer dan 20 per 1000 mensen. Dat staat in een rapport van het RIVM dat is overhandigd aan minister Schippers.

Volgens het RIVM zullen mensen niet direct doodgaan aan dementie. Ze raken verzwakt door de ziekte, waardoor ze sneller een longontsteking of een andere aandoening oplopen of vallen. Artsen geven dan dementie als belangrijkste doodsoorzaak op.

Levensverwachting:

Dementie wordt vaker de doodsoorzaak omdat mensen steeds ouder worden. Volgens het RIVM ligt de levensverwachting in 2030 voor mannen op 82 jaar en voor vrouwen op 85 jaar. Dat is gemiddeld drie jaar hoger dan nu.

Op dit moment zijn longkanker en hartaandoeningen de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. In 2030 gaan nog steeds de meeste mensen dood aan kanker, maar het RIVM splitst dit in de berekeningen op in de verschillende soorten kanker.

Ook dementie is een verzamelnaam voor verschillende ziektes, vijftig in totaal. De bekendste, en met 70 procent de meest voorkomende, is de ziekte van Alzheimer.

Chronisch zieken:

Het RIVM verwacht verder dat het aantal mensen met een chronische ziekte drastisch zal stijgen. In 2011 waren er nog 5,3 miljoen chronisch zieken. In 2030 zullen dat er 7 miljoen zijn.

Dit komt doordat de ziektes in een vroeger stadium kunnen worden opgespoord waardoor ze beter te behandelen zijn. Ook worden de behandelmethoden volgens het RIVM beter.


Trendscenario van belangrijkste doodsoorzaken    

In aantal personen x 1.000

Verwachting 2014 Verwachting 2030


Longkanker 11,5

Dementie 10,7

Coronaire hartziekte 8,8

Beroerte 8

Hartfalen 7

COPD 6,5

Infecties o. luchtwegen 5,8

Dikke darmkanker 5,4

Borstkanker 3,2

Diabetes 2,8


Bron: NOS.