Stamceltransplantatie.

Wat is een stamceltransplantatie.

10-08-2014 18:55
Een stamceltransplantatie is een behandeling voor een ernstige (bloed)ziekte. Bij een stamceltransplantatie krijgt je stamcellen toegediend. Soms zijn die stamcellen van jezelf (autoloog), soms van een donor (allogeen).Maatwerk:Als de diagnose is gesteld, doet de arts een voorstel voor een...

Wanneer stamceltransplantatie.

10-08-2014 18:56
Een stamceltransplantatie wordt toegepast bij verschillende soorten bloedkanker:acute leukemiechronische leukemiemyelodysplastisch syndroomHodgkinlymfoom (Ziekte van Hodgkin)non-Hodgkinlymfoommultipel myeloom (Ziekte van Kahler)Daarnaast zijn er niet-oncologische aandoeningen waarvoor een...

Graft-versus-host.

10-08-2014 18:58
Ook al is er een nauwkeurige HLA-typering gedaan, toch bestaan er kleine verschillen tussen de jou en de donor. Ieder mens is uniek. Er kan een afstotingsreactie ontstaan. Dat gebeurt als cellen van de donor jouw lichaamscellen herkennen als 'vijand' en ze aanvallen. Dat heet...

Autoloog Stamceltransplantatie en Allogeen Stamceltransplantatie.

10-08-2014 19:00
Bij een autologe stamceltransplantatie worden je eigen stamcellen gebruikt. Deze stamcellen worden afgenomen voordat je chemotherapie of bestraling krijgt. Je krijgt vooraf een groeifactor, zodat er meer stamcellen in het bloed terechtkomen. De stamcellen worden ingevroren terwijl je de...

Voorbereiding en behandeling.

10-08-2014 19:01
Voorafgaand aan de stamceltransplantatie krijg je een heel intensieve behandeling. Die bestaat uit chemotherapie en/of radiotherapie. Bij een myeloablatieve stamceltransplantatie is dat een hooggedoseerde chemotherapie en/of radiotherapie, bij niet-myeloablatieve stamceltransplantatie een...

Stamcellen oogsten.

10-08-2014 19:03
Vroeger werden de stamcellen rechtstreeks uit het beenmerg gehaald. Dat gebeurde onder narcose. Tegenwoordig kunnen de stamcellen uit het bloed gehaald worden. Daarvoor krijgen jij of de donor eerst groeifactoren. Groeifactoren zijn stoffen die het lichaam ook zelf maakt. Ze zorgen ervoor dat het...

Gevolgen en risico's

10-08-2014 19:04
Het stamceltransplantatie is een zware, risicovolle behandeling. Hij wordt dan ook alleen ingezet als je een levensbedreigende ziekte hebt. Dit zijn de belangrijkste risico's:je bent heel vatbaar voor infecties, omdat je afweer tijdelijk is uitgeschakeldje hebt een tekort aan rode bloedcellen en...

Herstel na een stamceltransplantatie.

10-08-2014 19:05
Het duurt meestal twaalf tot veertien dagen voordat de stamcellen hun werk gaan doen in jouw lichaam. Er komen witte bloedcellen tevoorschijn en je afweer wordt weer opgebouwd. De weken daarvoor zijn zwaar en worden ook wel 'de dip' genoemd.Als je uit het ziekenhuis komt, zijn je conditie en je...

Transplantatiecentra.

10-08-2014 19:07
Een stamceltransplantatie gebeurt altijd in een speciaal ziekenhuis. Voor de voorbehandeling en de nazorg kun je wel in een regionaal ziekenhuis terecht.Ziekenhuizen moeten aan strenge eisen voldoen voordat ze een vergunning krijgen om stamceltransplantaties te mogen verrichten. Er zijn vier...

T-cel depletie

10-08-2014 20:57
Wat is T-cel depletie? T-cel depletie is een behandeling die gericht is op het deels verwijderen van T-cellen uit het stamcelltransplantaat. T-cellen spelen een belangrijke rol in het immuunsysteem. Vermindering van het aantal T-cellen in het transplantaat reduceert de kans op de gaft-versus-host...