Kinderen & Kanker in het Gezin.

Voelhorens.

06-04-2015 21:04
Kinderen voelen veel meer aan dan wij vaak denken. Ze hebben enorme voelhorens en gaan vaak af op sferen. Dat kan maken dat je tegen je kind zegt dat het goed met je gaat, maar je kind toch maar blijft  vragen of het wel gaat, ze voelen gewoon aan dat de waarheid anders is.Als ouder wil je je...

Veel stress bij kinderen van een ouder met kanker.

03-10-2014 17:45
Als bij één van hun ouders de diagnose kanker is gesteld, blijken kinderen in negenentwintig procent van de gevallen last te hebben van posttraumatische stress symptomen (PTSS). Hiervoor zouden zij professionele psychosociale hulp moeten krijgen.Dit blijkt uit onderzoek van Gea Huizinga van het...

NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander)

12-09-2014 19:18
Soms denken wij dat wij wel weten hoe het/ons kind zich voelt. Helaas slaan we daarin ook regelmatig de plankmis. Het is goed om niet in te vullen. Vraag het aan het kind. Bespreek wat je denkt dat het kind voelt en check of dat klopt. Zo geef je het kind de kans om ook iets te zeggen en zijn ware...

Hoe om te gaan met kinderen als er kanker in het gezin is?

21-08-2014 19:25
Het is belangrijk open te zijn in je communicatie. Ieder kind heeft recht op de waarheid. Als je eerlijk en open communiceert, geef jeje kind de kans ook open en eerlijk te zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat als er open wordt gecommuniceerd, kinderen minder kans lopen problemen te hebben met de...