Kanker en de Dood.

Stervensproces.

28-08-2014 20:54
Hoe dichter u bij het einde van uw leven komt, hoe meer beperkingen de ziekte u zal opleggen. Waarschijnlijk zult u de laatste tijd vooral in bed of zittend doorbrengen en erg moe zijn. Misschien heeft u pijn. U heeft ook steeds meer hulp nodig, bijvoorbeeld met wassen.U slaapt veel en op...

Waar wil ik sterven.

28-08-2014 20:59
U heeft waarschijnlijk al eerder nagedacht over de plek waar u zou willen sterven. Misschien heeft u daar ook al over gesproken. Bijvoorbeeld met uw partner of een goede vriend(in). U zult uw keuze mede bepalen door:uw persoonlijke omstandighedende omstandigheden van de mensen uit uw omgevingde...

Hulp bij het sterven.

28-08-2014 21:02
Iedereen leeft op een andere manier naar de dood toe. De een aanvaardt de dood, geeft zich over of berust erin. De ander verzet zich of wil de dood niet onder ogen zien. Het kan zijn dat u hier elke dag weer anders in staat. De ene dag kan de dood u misschien niet snel genoeg komen. De andere dag...

Na de dood.

28-08-2014 21:08
Na uw dood krijgt uw lichaam een laatste verzorging. Een ander woord hiervoor is 'afleggen'. Overlijdt u thuis, dan doen mensen van de uitvaartonderneming dit waarschijnlijk. In een instelling kan het ook een verpleegkundige of verzorgende zijn. Uw nabestaanden kunnen daarbij helpen als ze dat...

Het stervensproces.

28-08-2014 21:14
Het sterven zelf:Het stervensproces begint op het moment dat je tot het bewustzijn komt dat je niet lang meer te leven hebt. Veel mensen voelen hun dood aankomen. Ook fysiek. Tegen het einde, dat kan de laatste twee dagen zijn of de laatste twaalf uur, zullen veel mensen nog moeilijk kunnen slikken...

Nadenken over het levenseinde.

19-09-2014 21:29
Nadenken over het sterven is geen onderwerp waar mensen 'als vanzelf' aan denken. Ook als er sprake is van een ongeneeslijke ziekte, stellen patiënten de gedachte aan het doodgaan soms zo lang mogelijk uit. Toch is het goed om al op een vroeg moment op de hoogte te zijn van wat er op het sterfbed...