ALGEMENE INFO.

02-03-2014 19:25Ontvangt u thuis zorg?Krijgt u bijvoorbeeld hulp bij het wassen en aankleden?

Of zorg van een verpleegkundige, of begeleiding?

Dit heet Zorg zonder Verblijf. Voor deze zorg betaalt u aan het CAK een eigen bijdrage.Ontvangt u thuis hulp bij het huishouden?


Deze hulp valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook voor de Wmo betaalt u een eigen bijdrage aan ons.


Bron:   www.hetcak.nl