Allerzorg.

03-03-2014 18:59


Welkom bij Allerzorg

        

Allerzorg levert zorg aan iedereen die voor korte of langere tijd behoefte heeft aan ondersteuning thuis. Dat doen wij vanuit verschillende vestigingen in heel Nederland.

Samen met u zorgt Allerzorg voor een passende oplossing voor uw (zorg)vraag. Zonder ingewikkelde procedures en lange wachttijden. Indien gewenst, ontvangt u al binnen drie uur de overeengekomen zorg.


Cliënten waarderen Allerzorg

Uit de cliënttevredenheidsrapportages blijkt dat onze cliënten Allerzorg gemiddeld met een 8,3 beoordelen. Daarnaast geven zij gemiddeld een 8,4 voor de huishoudelijke dienstverlening en onze verzorgenden en verpleegkundigen ontvangen een 8,5. Hierover leest u meer in de cliënttevredenheidsrapportages op deze pagina.Ons motto


Zorg zoals je die voor je naasten wenst.

Dit motto brengen onze professionele verpleegkundigen en verzorgenden dagelijks met veel toewijding in praktijk. Zij ontwikkelen zich voortdurend om optimale zorg te kunnen geven in alle fasen van het leven, zodat u of uw dierbare zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen.


Wij werken in vaste en kleine wijkgerichte teams die grotendeels zelfstandig opereren. Bij ons draait alles om de wens van onze cliënten. Die krijgen zoveel mogelijk met een klein groepje medewerkers te maken. Wij zijn daardoor heel betrokken bij onze cliënten. En daarom werk ik zo graag voor Allerzorg.

Mieke van den Berg - medewerkster Allerzorg 


Allerzorg is 24 uur per dag en zeven dagen per week telefonisch bereikbaar.

Neem voor meer informatie contact https://www.allerzorg.nl/contact     op met Allerzorg  https://www.allerzorg.nl/vestigingen    of zoek een vestiging bij u in de buurt.Palliatieve zorg

        

Allerzorg biedt ook zorg aan huis tijdens de laatste levensfase: van de meest specialistische verpleegkundige zorg tot het begeleiden van de naaste familieleden. Onze professionals creëren rust en ruimte, zodat thuis waardig afscheid kan worden genomen. Deze zorg wordt palliatieve terminale zorg genoemd.Wat houdt palliatieve zorg in?


 Palliatieve zorg is een continue en totale zorg die het lijden zo veel mogelijk beperkt en verzacht. De palliatieve zorg welke Allerzorg levert, is gericht op zorg voor mensen in de terminale fase en voor hun familie en naasten.U houdt de regie!


 Allerzorg werkt met vaste en kleine teams en staat daarmee borg voor optimaal en persoonlijk contact. En u heeft daardoor zoveel mogelijk met dezelfde medewerkers te maken die zich verantwoordelijk voelen voor uw welzijn. Het team stemt de benodigde zorg volledig af op de wensen en behoeften van u en uw naasten, maar u houdt de regie.


'Dat je van grote waarde kan zijn voor iemand die in zijn of haar laatste levensfase verkeert, geeft mij heel veel voldoening.'

Tineke Mulder - medewerkster AllerzorgNetwerk palliatieve zorg


 De vestigingen van Allerzorg zijn lid van het Regionale Netwerk Palliatieve Zorg  https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/    en werken samen met huisartsen en wijkverpleegkundigen. Ook zijn er afspraken binnen de palliatieve zorg met specialisten en verpleegkundigen uit ziekenhuizen in het hele land.

Onze verpleegkundigen zijn bevoegd en bekwaam om medisch-technische en verpleegkundige handelingen https://www.allerzorg.nl/medisch-technische-en-verpleegkundige-handelingen    uit te voeren. Zij worden regelmatig getraind en bijgeschoold.Allerzorg heeft een landelijke dekking


 Wij leveren palliatieve zorg bij u thuis in heel Nederland, ongeacht uw woonplaats. De regiokantoren van Allerzorg zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Wij hebben budgetafspraken https://www.allerzorg.nl/awbz-erkend-en-iso-hkz-gecertificeerd    met alle zorgkantoren waardoor u ervan verzekerd bent dat de passende (thuis)zorg https://www.allerzorg.nl/    die nodig is ook wordt vergoed.Bron:   www.allerzorg.nl