Behandeling.

30-01-2014 19:07
 

 

Als alvleesklierkanker niet naar andere plekken in het lichaam is verspreid (uitgezaaid), is een operatie mogelijk. Er zijn maar weinig ziekenhuizen in Nederland die een operatie aan de alvleesklier mogen en kunnen uitvoeren. Het OLVG is één van die ziekenhuizen. De behandeling in het OLVG voldoet aan de normen en eisen die de inspectie stelt aan complexe oncologische zorg.


Er is een samenwerkingsverband in de regio Amsterdam met het AMC (GIOCA, Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam). Het kan zijn dat u in het AMC op de polikliniek gezien bent door een specialist en dan wordt doorverwezen naar het OLVG.Operatie alvleesklierkanker.


Een alvleesklieroperatie is een zware operatie waarbij vaak niet alleen de tumor wordt verwijderd, maar ook het deel van de alvleesklier waarin de tumor gegroeid is en een deel van de omliggende organen: maag, galblaas, hoofdgalgang en de 12-vingerige darm. Deze operatie heet de ‘Whipple’. Als de maag in zijn geheel gespaard blijft, dan heet de operatie een 'PPPD'. Na de operatie is soms een kortdurende opname op de  intensive care van het ziekenhuis noodzakelijk.


Voor de alvleesklieroperatie.


Soms is voorafgaand aan de operatie een combinatie van chemotherapie en radiotherapie (bestraling) nodig. Of deze voorbereiding nodig is, wordt in het multidisciplinair overleg besproken.


Als de tumor niet verwijderd kan worden. 


Als tijdens de operatie blijkt dat de pancreastumor niet verwijderd kan worden, wordt er een bypass (omleiding voor de afvoer van gal) aangelegd. In het multidisciplinair overleg, maakt het behandelteam - in overleg met de patiënt - een zorgvuldige afweging welke andere behandelvorm wel toegepast kan worden.Onder meer:

Chemotherapie: 


Een chemokuur of cytostaticakuur bestaat uit medicijnen die de kankercellen doden of niet verder laten groeien. Deze medicijnen krijgt een patiënt via een infuus of als pillen. 

Chemotherapie is de behandeling van kanker met celdodende of celgroeiremmende medicijnen. De verzamelnaam voor deze medicijnen is 'cytostatica'. Cytostatica kunnen via het infuus, via tabletten of via een injectie worden toegediend.

Er zijn verschillende soorten cytostatica, elk met elk een eigen werking. Sommige van deze medicijnen beïnvloeden de kankercel op het moment dat deze zich deelt. Andere cytostatica doen dit op een eerder tijdstip. De medicijnen hebben als overeenkomst dat zij ingrijpen op het groeiproces van kankercellen.

Chemokuur.


Chemotherapie kan bestaan uit een of meerdere cytostatica. Nadat de cytostatica zijn toegediend, volgt steeds een rustperiode die uit enkele dagen of weken kan bestaan. Zo’n periode van toediening en rust noemen we een kuur. Meestal bestaat de behandeling uit meerdere kuren,Doel van chemotherapie.

Een behandeling met chemotherapie kan om verschillende redenen gegeven worden.

Chemotherapie met als doel genezing is een curatieve behandeling.  


Chemotherapie kan als voorzorg na een operatie worden gegeven om het risico te verkleinen dat de kanker terugkomt. Dit heet 'adjuvante chemotherapie'.


Het doel is genezing. Net als bij een curatieve behandeling.De arts kan ook chemotherapie adviseren vóór een operatie; dit wordt neo-adjuvant genoemd.  


Ook kan chemotherapie worden gegeven als palliatieve behandeling. In dat geval kan de behandeling de ziekte niet genezen. Wel kan met chemotherapie de ziekte worden geremd of kan het helpen de klachten te verminderen.


Resistentie.


Niet alle soorten kanker zijn gevoelig voor cytostatica. Sommige kankercellen reageren na verloop van tijd niet meer op de cytostatica, terwijl de medicijnen eerder nog wel een groeiremmende reactie hadden. De kankercellen worden dan resistent.Bijwerkingen:


Cytostatica hebben niet alleen invloed op kankercellen, maar ook op bepaalde gezonde cellen. Zij tasten vooral snelgroeiende cellen aan. Daarom kunnen ze bij de patiënt onbedoelde bijwerkingen veroorzaken. Gelukkig herstellen de gezonde cellen zich meestal vrij snel, waarna de bijwerkingen verdwijnen.

Mogelijke bijwerkingen zijn:

  • vergrote kans op infecties
  • verhoogde kans op bloedingen en blauwe plekken
  • verminderde eetlust, misselijkheid, overgeven
  • diarree
  • irritatie mondslijmvlies
  • vermoeidheid
  • haarverlies en veranderingen aan de huid
  • oogklachtenDagbehandeling of opname:

De chemobehandeling zal meestal plaatsvinden op de dagbehandeling Interne Geneeskunde/Oncologie op de 6e etage. Patiënten die langer dan een dag aan het cytostatica-infuus moeten, worden opgenomen op verpleegafdeling B6. Patiënten met longkanker krijgen de behandeling op verpleegafdeling B4.Bestraling (radiotherapie) 

Behandeling van kanker met straling, met als doel de kankercellen te doden. Radiotherapie vindt niet plaats in het OLVG, voor dit deel van de behandeling verwijzen we u door naar het AMC of AVL.Als na de eerste onderzoeken duidelijk is dat een operatie niet mogelijk is:

Uw arts zal met u bespreken hoe de verschillende klachten van de tumorgroei zo veel mogelijk beperkt gehouden kunnen worden. Om pijnklachten te verminderen, kan de chirurg een beroep doen op het  Pijncentrum van het OLVG.
Als u veel last heeft van geelzucht is een ERCP mogelijk. Hierbij wordt via de mond een kleine camera ingebracht waarmee de galwegen (die grenzen aan de alvleesklier) kunnen worden onderzocht. Als u geel ziet is het via dit onderzoek mogelijk om tijdelijk een buisje in te brengen dat het gal afvoert.


Radiotherapie is de behandeling van kanker door middel van straling. Het doel van deze behandeling is de kankercellen te doden of de celdeling te stoppen. Als er voldoende schade is aangebracht, kan een cel zich niet meer delen en sterft af.


Door met geavanceerde apparatuur nauwkeurig te bestralen, worden kankercellen vernietigd en de gezonde cellen zoveel mogelijk gespaard. Er zijn verschillende soorten straling. Voor uitwendige bestraling wordt andere straling gemaakt dan voor inwendige straling.


Het OLVG kent geen eigen radiotherapie-afdeling. Wij werken voor radiotherapie samen met het AMC, het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) en het VU medisch centrum. Als bestraling (radiotherapie) deel uitmaakt van uw kankerbehandeling verwijzen we u voor dit deel van de behandeling door.Spreekuur radiotherapie:


Radiotherapeuten uit het AMC en AVL houden op maandag en op donderdagmiddag spreekuur in het OLVG. Ook wonen de radiotherapeuten multidisciplinaire overleggen bij om samen met het behandelteam van het OLVG het optimale behandelplan van patiënten vaststellen.


Multidisciplinair overleg.


Alle behandelopties worden besproken tijdens een multidisciplinaire bespreking waarbij alle betrokken disciplines aanwezig zijn. 
Behandeling gebeurt op basis van de landelijke richtlijnen. Hierbij wordt de behandeling afgestemd op het stadium van de ziekte, de plaats en grootte van de tumor, de vorm van alvleesklierkanker en de algehele lichamelijke conditie. 


 

Bron:  www.olvg.nl