Behandeling bij borstkanker.

24-01-2014 21:26
 

 
 

De meest toegepaste behandelingen bij borstkanker zijn:
 


Veel mensen met borstkanker krijgen een combinatie van de genoemde behandelmethoden.

 


Veel verschillende behandelingen

Er zijn veel verschillende behandelingen van borstkanker. Mensen met borstkanker of familieleden en vrienden verbinden aan de behandelkeuze nogal eens ten onrechte conclusies over de kansen op overleving.

Iedereen kent wel uitspraken als: ‘Zij is bestraald, dan zal het wel ernstig zijn.’ Dergelijke uitspraken zijn meestal niet op kennis over de situatie en behandeling gebaseerd en kunnen veel onrust oproepen. Alleen de behandelend arts kan mensen met borstkanker antwoord geven op vragen als:
 

  • in welk stadium verkeert mijn ziekte?
  • welke behandelingen hebben de voorkeur en waarom?
  • welke resultaten mogen daarvan worden verwacht?

     


Bijwerkingen 

Bestraling en chemotherapie beschadigen niet alleen kankercellen, maar ook gezonde cellen. Daardoor kunt u met bijwerkingen te maken krijgen. Bij een operatie kunnen complicaties optreden. En ook hormonale therapie en doelgerichte therapie kunnen bijwerkingen veroorzaken.


Behandelplan bij borstkanker


 
De keuze en de volgorde van de verschillende behandelingen is onder meer afhankelijk van:
 
  • de kenmerken van de tumor
  • het stadium van de ziekte
  • uw leeftijd
  • of u voor of na de overgang bent

Welke behandelingen bij u tot de mogelijkheden behoren, zal uw specialist uitgebreid met u bespreken. De eerste stap is meestal een operatieve ingreep. Maar ook de andere behandelingen, zoals bestraling, chemotherapie en/of hormonale therapie en de volgorde van de behandelingen komen aan de orde.

Bij patiënten met borstkanker is bijvoorbeeld na een operatie chemotherapie mogelijk, om eventuele niet-waarneembare uitzaaiingen te bestrijden (adjuvante behandeling). Daarmee wordt de kans op ziektevrije, langdurige overleving vergroot. Ook is chemo- of radiotherapie voor een operatie mogelijk om de tumor te verkleinen (neo-adjuvante behandeling).

Als patiënt heeft u onder meer recht op goede en volledige informatie over uw ziektebeeld en behandeling, zodat u hierover zelf kunt beslissen. Deze rechten zijn wettelijk vastgelegd. Voor meer informatie kunt u in uw ziekenhuis vragen naar een folder over uw rechten als patiënt.


Oncologiebespreking

Uw arts bespreekt met u welke behandeling u kunt krijgen. Hij kijkt daarbij naar de soort kanker en het stadium van de ziekte.

Meestal heeft hij uw situatie eerst doorgesproken met een team van gespecialiseerde artsen. Dit heet een oncologiebespreking.

In alle ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij de oncologiebespreking. U krijgt dus altijd automatisch een tweede mening.


Doel van de behandeling

Een behandeling kan gericht zijn op genezing. Of op het remmen van de ziekte en/of vermindering of het voorkomen van klachten.

Curatieve behandeling

Is genezing het doel, dan heet dit een curatieve behandeling. Onderdeel daarvan kan een aanvullende behandeling zijn: een adjuvante behandeling.

Adjuvante behandeling

Een adjuvante behandeling is een aanvullende behandeling. U krijgt dit na een eerdere behandeling die in opzet genezend is. De adjuvante behandeling is bedoeld om een beter eindresultaat te bereiken. Een voorbeeld van een adjuvante behandeling is bestraling na een operatie.

Neo-adjuvante behandeling

Een neo-adjuvante behandeling is vergelijkbaar met de adjuvante behandeling. Het is  ook gericht op een beter eindresultaat. Neo-adjuvant betekent dat u deze aanvullende behandeling vóór de andere behandeling krijgt. Een voorbeeld is chemotherapie om de tumor kleiner te maken vóór een operatie.

Palliatieve behandeling

Is genezing niet (meer) mogelijk, dan kunt u een palliatieve behandeling krijgen. Zo’n behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering of het voorkomen van klachten.


 

Bron:   www.kanker.nl