Behandeling bij oogmelanoom.

01-02-2014 19:09
 

 Bij de behandeling van het oogmelanoom staat het verwijderen van de tumor voorop. Het behoud van het zicht komt op de tweede plaats. Een operatie waarbij de chirurg het oog verwijdert, is lang niet altijd meer nodig. De afgelopen 10 jaar zijn er nieuwe, oogsparende behandelingen ontwikkeld.

Na deze behandelingen kan blijvende slechtziendheid aan het behandelde oog optreden. Hoe erg dit zal zijn, is onder andere afhankelijk van de plaats van de tumor in het oog. De behandelend oogarts zal u daar over informeren.

Welke behandeling u uiteindelijk krijgt, is onder meer afhankelijk van:


 • de grootte en de plaats van de tumor
 • eventuele uitzaaiingen
 • het functioneren van uw andere oog
 • uw persoonlijke voorkeur
   

U kunt de volgende behandelingen krijgen:


 • operatieve verwijdering van de tumor

De behandeling van een melanoom in het oog vindt plaats in gespecialiseerde centra.

Verschillende artsen maken samen voor u een behandelplan. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen.

 

Zij kijken hierbij naar:

 • het stadium van de ziekte
 • kenmerken van de tumor, bijvoorbeeld hoe kwaadaardig deze is
 • de plaats van de tumor
 • uw  lichamelijke conditie


De arts bespreekt de behandeling(en) en de mogelijke bijwerkingen met u.


Oncologiebespreking

Uw arts bespreekt met u welke behandeling u kunt krijgen. Hij kijkt daarbij naar de soort kanker en het stadium van de ziekte.


Meestal heeft hij uw situatie eerst doorgesproken met een team van gespecialiseerde artsen. Dit heet een oncologiebespreking.


In alle ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij de oncologiebespreking. U krijgt dus altijd automatisch een tweede mening.


Doel van de behandeling:

Een behandeling kan gericht zijn op genezing. Of op het remmen van de ziekte en/of vermindering of het voorkomen van klachten.

Curatieve behandeling.

Is genezing het doel, dan heet dit een curatieve behandeling. Onderdeel daarvan kan een aanvullende behandeling zijn: een adjuvante behandeling.

Adjuvante behandeling.

Een adjuvante behandeling is een aanvullende behandeling. U krijgt dit na een eerdere behandeling die in opzet genezend is. De adjuvante behandeling is bedoeld om een beter eindresultaat te bereiken. Een voorbeeld van een adjuvante behandeling is bestraling na een operatie.

Neo-adjuvante behandeling.

Een neo-adjuvante behandeling is vergelijkbaar met de adjuvante behandeling. Het is  ook gericht op een beter eindresultaat. Neo-adjuvant betekent dat u deze aanvullende behandeling vóór de andere behandeling krijgt. Een voorbeeld is chemotherapie om de tumor kleiner te maken vóór een operatie.

Palliatieve behandeling.

Is genezing niet (meer) mogelijk, dan kunt u een palliatieve behandeling krijgen. Zo’n behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering of het voorkomen van klachten.


 


Bestraling (inwendig) bij oogmelanoom:

Bij inwendige bestraling brengt men op de plaats van het melanoom een radioactief schaaltje aan op de buitenkant van het oog. Dit is een soort muntje dat straling afgeeft en alleen op de plek waar dat nodig is. De plaatsing van het schaaltje gebeurt onder narcose. Een ander woord voor bestraling is radiothearapie.

Afhankelijk van de hoeveelheid straling die nodig is, zal het schaaltje 3 tot 10 dagen moeten blijven zitten. Onder plaatselijke verdoving wordt het daarna verwijderd.

Tijdens de hele behandeling verblijft u in het ziekenhuis.

 
De dag waarop het schaaltje eruit gaat, kunt u naar huis.

 

 

Bestraling (stereotactisch) bij oogmelanoom

Kleine en middelgrote oogmelanomen kunnen ook behandeld worden met stereotactische bestraling. Dit is een vorm van uitwendige bestraling. Een ander woord voor bestraling is radiotherapie.

Men bestraalt de tumor op 5 opeenvolgende dagen 5 keer van verschillende kanten. De bestraling is hierdoor maximaal, terwijl de schade aan de rest van het oog zo veel mogelijk beperkt blijft.

Bij deze manier van bestralen houdt een speciaal soort frame uw hoofd en het aangedane oog op hun plaats.

Op deze manier kunnen oogmelanomen tot 16 millimeter worden behandeld zonder dat daar een operatie voor nodig is. Voorwaarde is wel dat de tumor op een bereikbare plaats zit.

 
Het Erasmus MC in Rotterdam is tot nu toe het enige ziekenhuis waar deze behandeling mogelijk is.
 


 

Operatie bij oogmelanoom

Soms is het mogelijk de tumor operatief te verwijderen. Meestal wordt de tumor dan eerst uitwendig bestraald. Daarna wordt de tumor operatief verwijderd, gevolgd door een korte inwendige bestraling.

Deze behandeling is in Nederland niet mogelijk. Patiënten die voor deze behandeling in aanmerking komen, verwijst men naar een behandelcentrum in Europa.

 

 

Protonenbestraling bij oogmelanoom

Is de tumor te groot voor inwendige behandeling? Of zit de tumor op een moeilijk te bereiken plaats? Dan kan de arts kiezen voor een bijzondere vorm van uitwendige bestraling: protonenbestraling.

Tijdens een operatie wordt eerst de plaats van het melanoom gemarkeerd met behulp van markeerklipjes. Daarna krijgt u in 1 week, 5 keer gedurende enkele minuten een dosis straling. De straling komt uit een bestralingstoestel.

Deze behandeling is in Nederland niet mogelijk. Patiënten die voor deze behandeling in aanmerking komen, verwijst men naar een behandelcentrum in Europa.

 

 

Sandwichtherapie bij oogmelanoom

De sandwichtherapie is een combinatie van inwendige bestraling en thermotherapie met een tussentijd van ongeveer een maand.

De tumor zal pas in de loop van maanden langzaam gaan verschrompelen. Daarom is het nodig dat u regelmatig voor controle naar de polikliniek komt.

 

 

Thermotherapie bij oogmelanoom

Bij thermotherapie brandt infrarood laserlicht de tumor als het ware weg. Dit heet thermotherapie, omdat er sprake is van verhitting. Het oog wordt van tevoren verdoofd met enkele oogdruppels en een injectie.

Deze behandeling wordt vrijwel altijd gecombineerd met inwendige bestraling.

Thermotherapie gebeurt poliklinisch en duurt ongeveer 1 uur. Zo nodig herhaalt men deze behandeling.

 

 

 

Verwijdering van het oog

Het zal noodzakelijk zijn het oog te verwijderen als:
 • andere behandelingen niet mogelijk zijn
   
 • andere behandelingen onvoldoende effect geven

Een ander woord voor deze operatieve ingreep is enucleatie.

De operatie gebeurt onder algehele narcose en duurt ongeveer 1 uur. U verblijft ongeveer 3 dagen in het ziekenhuis. Na 4 tot 6 weken na de operatie kunt u een oogprothese aangemeten krijgen.

 

 

 
Bron:  www.kanker.nl