Behandeling bij schaamlipkanker.

24-01-2014 21:06
 

 

U kunt de volgende behandelingen krijgen:


Soms krijgt u een combinatie van deze behandelingen.

Verschillende artsen maken samen voor u een behandelplan. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen. Zij kijken hierbij naar:
  • het stadium van de ziekte
  • kenmerken van de tumor, bijvoorbeeld hoe kwaadaardig deze is
  • de plaats van de tumor
  • uw  lichamelijke conditie


De arts bespreekt de behandeling(en) en de mogelijke bijwerkingen met u.


Oncologiebespreking


 
Uw arts bespreekt met u welke behandeling u kunt krijgen. Hij kijkt daarbij naar de soort kanker en het stadium van de ziekte.

Meestal heeft hij uw situatie eerst doorgesproken met een team van gespecialiseerde artsen. Dit heet een oncologiebespreking.

In alle ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij de oncologiebespreking. U krijgt dus altijd automatisch een tweede mening.


Doel van de behandeling

Een behandeling kan gericht zijn op genezing. Of op het remmen van de ziekte en/of vermindering of het voorkomen van klachten.

Curatieve behandeling

Is genezing het doel, dan heet dit een curatieve behandeling. Onderdeel daarvan kan een aanvullende behandeling zijn: een adjuvante behandeling.

Adjuvante behandeling

Een adjuvante behandeling is een aanvullende behandeling. U krijgt dit na een eerdere behandeling die in opzet genezend is. De adjuvante behandeling is bedoeld om een beter eindresultaat te bereiken. Een voorbeeld van een adjuvante behandeling is bestraling na een operatie.

Neo-adjuvante behandeling

Een neo-adjuvante behandeling is vergelijkbaar met de adjuvante behandeling. Het is  ook gericht op een beter eindresultaat. Neo-adjuvant betekent dat u deze aanvullende behandeling vóór de andere behandeling krijgt. Een voorbeeld is chemotherapie om de tumor kleiner te maken vóór een operatie.

Palliatieve behandeling

Is genezing niet (meer) mogelijk, dan kunt u een palliatieve behandeling krijgen. Zo’n behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering of het voorkomen van klachten.


 


 

Bron:    www.kanker.nl