Behandeling van Dikkedarmkanker.

22-01-2014 19:40
 

 De behandeling is afhankelijk van een aantal factoren. Deze factoren zijn:


 • de grootte van de tumor en hoe ver de tumor is doorgegroeid in de darmwand;
 • de locatie van de tumor in de darm (endeldarm of dikke darm);
 • aanwezige uitzaaiingen en hoeveelheid uitzaaiingen.


Zo mogelijk krijgt u een curatieve behandeling. Dit is een behandeling die is gericht op genezing. Als genezen niet meer mogelijk is krijgt u een palliatieve behandeling. Deze behandeling is bedoeld om de ziekte af te remmen en de klachten te verminderen.


De meest voorkomende behandelingen bij dikkedarmkanker zijn:

 • Operatie waarbij de tumor wordt verwijderd.
  Behalve de tumor wordt meestal ook aan beide kanten een stukje gezond weefsel en een deel van de omliggende lymfeklieren verwijderd. Soms is het nodig om een (tijdelijk of blijvend) stoma aan te leggen. Een stoma is een kunstmatige uitgang voor de ontlasting op de buik.
  Soms is het mogelijk om uitzaaiingen in de lever of de longen tijdens een operatie te verwijderen.
 • Bestraling (radiotherapie).
  Bestraling wordt toegepast als behandeling bij endeldarmkanker. Bestraling wordt meestal toegepast vóór de operatie met als doel de kans dat de tumor terugkomt na de operatie te verkleinen. Kankercellen raken beschadigd door de radioactieve straling.
 • Chemotherapie (behandeling met kankerremmende medicijnen)
  Bij chemotherapie krijgt u medicijnen toegediend die de celdeling remmen. Deze medicijnen worden ook wel cytostatica genoemd. Er zijn verschillende soorten chemotherapie.
 • Monoklonale antilichamen
  Patiënten met vergevorderde dikkedarmkanker met uitzaaiingen elders in het lichaam worden ook behandeld met monoklonale antilichamen. Deze kunnen de groei van de tumor op verschillende manieren remmen. Deze behandeling gebeurt vrijwel altijd in combinatie met chemotherapie.
 • Aanvullende en experimentele therapieën
  In veel academische ziekenhuizen en gespecialiseerde kankercentra wordt onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen van dikkedarmkanker. Het gaat hierbij om behandelingen waarvan niet direct duidelijk is of die beter zijn dan de bestaande behandelingen. Mogelijk zal uw arts u vragen om mee te werken aan een dergelijk onderoek.


Uitzaaiingen van dikkedarmkanker ontstaan meestal in de lever of in de longen.


Meer informatie over de eventuele behandeling van uitzaaiingen vindt u op www.darmkanker.info. Ook vindt u hier meer uitgebreide informatie over de behandelingen.


 

Bron:   www.mlds.nl