Behandeling van hoofd-halskanker.

28-01-2014 19:25
 

 

Uw arts besluit afhankelijk van het soort en de omvang van de kanker, en of er sprake is van uitzaaiing, tot een bepaalde behandeling, waarbij uw leeftijd en algemene gezondheidstoestand in aanmerking worden genomen. Uw behandeling is ook afhankelijk van het feit of u al eerder bent behandeld voor hoofd-halskanker die op dezelfde of een andere plaats is teruggekomen (recidief).

Het is belangrijk dat u alle vragen stelt die u over uw behandeling hebt. Het kan nuttig zijn een lijstje met vragen op te stellen voordat u naar de dokter gaat, en een familielid of vriend mee te nemen.


De verschillende soorten behandelingen kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gegeven.

Zo zijn er onder meer:


Sommige behandelingen (chirurgie, radiotherapie) kunnen maar één keer op dezelfde plaats worden toegepast (bijvoorbeeld in de mond of de neus) en anderen (chemotherapie, fotodynamische therapie) kunnen vaker worden toegepast.

Soms merkt u dat andere mensen met dezelfde kanker als u een andere behandeling krijgen.

Dit is omdat hetzelfde type kanker verschillende vormen kan aannemen die op verschillende manieren moeten worden behandeld. Bovendien hebben artsen hun persoonlijke mening over de diverse behandelingen. De meeste artsen zullen u graag naar een andere specialist verwijzen zodat u een second opinion kunt krijgen als u meent dat dit kan helpen een besluit te nemen over wat u moet doen.


 

Bron:    www.umcg.nl