Behandelmethoden bij niercelkanker

15-02-2014 21:33

Als niercelkanker wordt vastgesteld, maakt het team van artsen een behandelplan. Daarin staat hoe de ziekte zal worden bestreden. Uw arts bespreekt het behandelplan met u. Daarna wordt het definitief vastgesteld. Er zijn verschillende mogelijkheden.Curatieve behandeling:


Als het mogelijk is, streven we natuurlijk naar genezing van kanker. Een ander woord voor genezing is curatie. Een curatieve behandeling heeft dus genezing tot doel. Of een curatieve behandeling mogelijk is, hangt van de omstandigheden af. Vooral het stadium van de ziekte is belangrijk. Er wordt ook gekeken naar uw leeftijd en uw lichamelijke conditie. Als de artsen niet zeker weten of genezing mogelijk is, wordt een genezende behandeling gestart. Als in de loop van de tijd genezing onhaalbaar blijkt te zijn, kan altijd worden overgestapt op een andere behandeling.Palliatieve behandeling:


 Helaas is genezing niet altijd meer mogelijk. Dat wil niet zeggen dat de behandeling dan stopt. Er wordt verder behandeld met een nieuw doel: zo lang mogelijk leven met een goede kwaliteit. We noemen dat een palliatieve behandeling. Palliatie betekent: verzachten. Met een palliatieve behandeling kunnen we de ziekte vertragen en/of nare symptomen bestrijden. De palliatieve fase kan soms meerdere jaren duren. In het UMC Utrecht wordt veel zorg en aandacht besteed aan palliatieve behandelingen. Juist in deze fase van uw leven heeft u topzorg nodig!Richtlijnen voor behandeling van niercelkanker:


Artsen behandelen patiënten volgens richtlijnen. Die richtlijnen worden voor heel Nederland vastgesteld. Een richtlijn is een hulpmiddel voor de arts. De richtlijn zegt hoe hij zijn werk kan uitvoeren op het niveau van de beste wetenschappelijk onderbouwde kennis. Richtlijnen zijn geen wetten. Ze geven globaal aan wat geldt als 'stand van de geneeskunst'. Het is voor een arts (of andere zorgverlener) altijd mogelijk om gemotiveerd van een richtlijn af te wijken. Wanneer de arts van de richtlijn afwijkt, doet hij dat altijd in het belang van de patiënt. In sommige gevallen kan het namelijk zo zijn dat een richtlijn die voor de 'gemiddelde' patiënt is opgesteld, niet de beste oplossing geeft voor een individuele patiënt met zijn eigen specifieke bijkomende problemen en aandoeningen. De arts moet wel altijd kunnen aangeven waarom hij van de richtlijn afwijkt. De belangrijkste richtlijn is die voor de behandeling van niercelkanker (december 2010). Er bestaan ook algemenere richtlijnen. Bijvoorbeeld over voeding en kanker, en over pijnbestrijding. Alle richtlijnen zijn te vinden op www.oncoline.nl (bij 'Urologie').Afzien van behandeling:


Van een behandeling zijn voordelen te verwachten. Maar ook bijwerkingen. En het kost tijd en energie om naar het ziekenhuis te komen. Het is dus altijd de vraag of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Een moeilijke afweging, want u weet van tevoren niet zeker hoe goed de behandeling zal werken. En ook niet hoeveel bijwerkingen u zult ondervinden. Uw arts zal alles met u doorspreken. Als u twijfelt aan de zin van (verdere) behandeling, bespreek dit dan met uw specialist of huisarts. Iedereen heeft het recht om af te zien van (verdere) behandeling. Uw arts zal u de noodzakelijke medische zorg en begeleiding blijven geven om de gevolgen van uw ziekte zo veel mogelijk te bestrijden.


Bron:  www.vumc.nl