Belang van een testament.

08-03-2014 19:30


Testament niet alleen voor oude mensen


Het leven is nooit vanzelfsprekend. Als je zeker wilt zijn dat jouw geld op de juiste plek terecht komt, is het belangrijk om jouw nalatenschap regelen. Het opmaken van een testament is daarbij noodzakelijk. Pas dan staat vast wat jij wilt en is het wettelijk geregeld.


Ik dacht: een testament is iets voor als je oud bent. Totdat ik ziek werd.


Rust en zekerheid

De wet regelt in alle voorkomende gevallen wie de erfgenamen zijn van de overledene. Iedereen die zestien jaar of ouder is, kan van deze wettelijke regels afwijken door een testament te maken. Deze wordt gemaakt door een notaris. Mensen zien vaak op tegen het maken van een testament. Het is niet altijd prettig om stil te staan bij je eigen eindigheid. Toch ervaren veel mensen na het tekenen van het testament een gevoel van rust en zekerheid dat het goed geregeld is.

 


De wet bij geen testament

Als je geen testament hebt, bepaalt de wet wat er met jouw nalatenschap (zoals je huis, geld en overige bezittingen) gebeurt. Alles gaat naar je echtgenoot/geregistreerd partner of familieleden (tot de zesde graad). De wet laat geen ruimte voor persoonlijke wensen. Wanneer er geen familie (meer) is, vervallen alle bezittingen aan de Staat der Nederlanden en verdwijnt je nalatenschap in de schatkist. Daarom is het verstandig om je wensen vast te leggen in een testament.


Bron:  www.kwf.nl