Betere bestralingsplannen bij hoofd-halskanker op 9 Sep 2016.

09-09-2016 11:45

Radioloog Jim Tol van VUmc heeft een methode ontwikkeld om automatisch bestralingsplannen te maken. Dit vermindert de invloed van de (subjectieve) gebruiker en leidt tot tijdwinst, en een verbetering in de kwaliteit van de bestralingsplannen. Dit zou kunnen leiden tot minder schade aan de kritieke organen van de patiënt bij bestraling in het hoofd-halsgebied. Het moet verder onderzocht worden. Hij promoveert hiermee op 9 september 2016 bij VUmc.


Tol heeft ook het gebruik van een bestaand product om automatisch bestralingsplannen te maken, geëvalueerd. Verder doet de promovendus aanbevelingen hoe bestralingsplannen voor hoofd-hals kanker kunnen worden verbeterd. Patiënten met hoofd-hals kanker zijn hier erg geschikt voor omdat de behandeling van deze ziekte erg complex is doordat veel kritische organen dichtbij het te bestralen gebied liggen.


Automatische bestralingsplannen worden sinds februari 2014 bij VUmc gebruikt. VUmc was één van de eerste ziekenhuizen die deze methode toepast. De resultaten van het promotieonderzoek leiden tot verbetering van de bestralingstechniek en brengt de meest optimale behandeling dichterbij. 


Promovendus: J.P. Tol


Titel proefschrift: Radiotherapy treatment planning for head and neck cancer: Automation and improved organ at risk sparing.


Promotor: prof.dr. B.J. Slotman


Copromotoren: dr.ir. W.F.A.R. Verbakel, dr. M.R. Dahele


Proefschrift: VU-DARE


Tijd: 11:45 T/M 12:45


Bron: www.vumc.nl