Chemotherapie.

25-01-2014 22:52
 

 Chemotherapie is de behandeling van kanker met celremmende medicijnen, ook wel cytostatica genoemd. Er zijn zeer veel verschillende soorten medicijnen, die elk hun eigen werking hebben.

Deze medicijnen kunnen op verschillende manieren worden toegediend: met het infuus, als tablet of als injectie. Bottumoren kunnen erg wisselend reageren op chemotherapie. Chemotherapie wordt altijd toegepast bij osteosarcomen en Ewingsarcomen. Bij chondrosarcomen en fibrosarcomen wordt de chemotherapie bijna altijd achterwege gelaten en uitsluitend geopereerd.
 

De belangrijkste bijwerkingen van alle soorten chemotherapie zijn misselijkheid, daling van de weerstand en haaruitval. Door het geven van ondersteunende medicijnen, kan de misselijkheid sterk worden verminderd. Daling van de weerstand betekent voorzorgen treffen om contact met infecties zoveel mogelijk te voorkomen en soms het gebruik van middelen om infecties te voorkomen (zoals antibiotica). Ook moet u alert zijn op symptomen van infecties. Aarzel niet om op korte termijn contact op te nemen met uw behandelend arts of diens vervanger (ook in het weekeinde).
 

Haaruitval is niet te voorkomen. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden daarom de aanschaf van een pruik. Informeer hierover bij uw ziektekostenverzekeraar. Bepaalde soorten van chemotherapie kunnen ook orgaanschade veroorzaken. Controle om deze schade te voorkomen vindt op gezette momenten tijdens uw behandeling plaats. Per medicijn zijn de effecten anders. Vraag daarom bij opname aan de arts wat de gevolgen kunnen zijn en hoe dit wordtgecontroleerd.


 

Bron:   www.amc.nl