Controle bij huidkanker.

24-01-2014 21:56
 


Na de behandeling controleert uw arts u minimaal 1 keer. Soms blijft u nog een aantal jaren onder controle bij uw arts.


Er zijn verschillende redenen voor de controle


  • Bij een aantal patiënten komt de ziekte op de behandelde plaats weer terug. De behandeling is bij hen niet afdoende geweest.
  • Ook ontstaan bij ongeveer 20 tot 50% van de patiënten na verloop van tijd 1 of meer nieuwe tumoren. Dat komt doordat de huid in de loop der jaren op meer dan 1 plek door ultraviolette straling kan zijn beschadigd.
     

Hoe vaak u terug moet komen voor controle is afhankelijk van de soort huidkanker:


  • Na de behandeling van een basaalcelcarcinoom zal uw arts u zeker 1 keer controleren. Heeft u meerdere basaalcelcarcinomen, een huid die sterk beschadigd is door de zon of een verhoogd risico op het ontstaan van een nieuwe huidtumor? Dan blijft u meestal jarenlang onder controle: 1 tot 4 keer per jaar.
  • Na de behandeling van een plaveiselcelcarcinoom blijft het risico op uitzaaiingen bestaan. De controleperiode bij deze ziekte is meestal 5 tot 10 jaar.
  • De dikte van het melanoom is bepalend voor het aantal controles:

          - Bij een dun melanoom wordt meestal volstaan met 1 controle.
          - Bij melanomen met een dikte van meer dan 1 millimeter controleert de arts u de eerste jaren
            regelmatig, na 5 jaar meestal 1 keer per jaar.
         - De totale controleperiode duurt meestal 10 jaar.
 

  • Als u een sterk verhoogd risico op huidkanker heeft, is levenslange controle nodig.

Tijdens de controle bekijkt uw arts het littekengebied en beoordeelt uw huid op eventuele nieuwe verdachte plekjes.

Bent u behandeld voor een plaveiselcelcarcinoom of melanoom? Dan controleert uw arts ook de regionale lymfeklieren. Dat zijn de lymfeklieren waar kankercellen als eerste langskomen.

 


Zelfcontrole huid:

U doet er goed aan ook zelf uw huid in de gaten te houden. Het is beslist niet nodig uw huid elke dag te onderzoeken. Eens in de 2 à 3 maanden uw huid nauwkeurig op veranderingen bekijken is voldoende.

Merkt u 1 of meer van deze veranderingen op? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts. Of maak eerder een afspraak bij uw arts.

 


Risico beperken:

Voor de lange termijn kunt u het risico op een nieuwe huidtumor beperken door zo voorzichtig mogelijk te zijn met blootstelling van uw huid aan ultraviolette straling. Dit geldt vooral als u een lichte huid heeft.


Huidzelfonderzoek

Huidzelfonderzoek


Naast de controle van uw huid door de specialist is het belangrijk ook zelf uw huid in de gaten te houden (foto: KWF).


 

Bron:   www.kanker.nl