Darmkankerscreening krijgt spin-off

25-06-2014 17:31

Maag-darm-leverartsen gaan gegevens over alle endoscopieën vastleggen, dus niet alleen die van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Met deze klinische gegevens hopen de mdl-artsen de endoscopie verder te verbeteren.

© Thinkstock                    

Foto: Thinkstock.            

De invoer van de darmkankerscreening is in volle gang. De scopieën uit het bevolkingsonderzoek, ongeveer 30.000 in 2014, worden met een uitgebreide indicatorset van het RIVM vastgelegd in het systeem ColonIS. De mdl-artsen gaan ook de pakweg 200.0000 reguliere coloscopieën registreren, met een beperktere dataset, zo laat Michiel Ledeboer weten, mdl-arts in het Deventer Ziekenhuis en voorzitter commissie Kwaliteit van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen.

De mdl-artsen hebben hiervoor het Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit register opgericht, dat wordt gesteund door de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). De registratie gaat automatisch verlopen vanuit de endoscopie-verslagleggingssystemen. Ledeboer: 'Wij hopen dit in het najaar in de ziekenhuizen uit te rollen en in de loop van 2015 daadwerkelijk te kunnen starten met de registratie.'

Zorgverzekeraar Achmea had een pilot met zeven ziekenhuizen gefinancierd, waar de klinische registratie al had geleid tot kwaliteitsverbeteringen. Dankzij betere voorlichting kwamen patiënten met een schonere darm bij de scopie. 

De coloscopie is de gouden standaard voor detectie van darmkanker en poliepen, maar helaas is hij niet perfect. Van de patiënten die een scopie ondergaan, heeft 35 procent afwijkingen volgens Ledeboer, maar de poliepen worden soms gemist. Uit onderzoek is gebleken dat er een belangrijke interdoktervariatie bestaat. Scopisten die meer poliepen weghalen zien na tien jaar minder vaak darmkanker bij hun patiënten. 'Wat je wilt bereiken is een veilig darmonderzoek, waarbij het risico op het missen van afwijkingen zo laag mogelijk wordt', benadrukt Ledeboer. 'Dat geldt met name voor het intervalcarcinoom, oftewel het percentage patiënten dat vijf jaar na een coloscopie toch darmkanker blijkt te hebben.'

Auteur: Heleen Croonen.


Bron:  Medisch Contact.