De laatste fase in een hospice of bijna-thuis-huis.

24-02-2019 20:16Is thuis sterven onmogelijk en wilt u toch graag sterven in een zo huiselijk mogelijke omgeving? Dan komt een bijna-thuis-huis of hospice het dichtst in de buurt. 


Dit zijn kleine instellingen die zich speciaal richten op de verzorging van patiënten in hun laatste levensfase. Meestal zijn er 3 tot 8 kamers. De bewoners en hun naasten kunnen de woonkamer en de keuken gebruiken. De naasten zijn dag en nacht welkom en kunnen vaak ook blijven slapen. In de meeste bijna-thuis-huizen en hospices is zelfs een (klein) huisdier welkom. 


Ga voor een overzicht van hospicevoorzieningen in uw buurt naar de website van het netwerk palliatieve zorg in uw regio. 


Wat is het verschil tussen een bijna-thuis-huis en een hospice?

  • In een bijna-thuis-huis doen vrijwilligers de dagelijkse verzorging. Zij zorgen voor uw eten, helpen u naar het toilet en komen langs voor een praatje. Uiteraard kunnen ook uw familieleden dit blijven doen. Voor verpleegkundige taken komt de thuiszorg (dagelijks) langs. Uw eigen huisarts blijft betrokken bij de medische zorg.
  • In een hospice werken verzorgenden, verpleegkundigen en vaak ook een of meer artsen. Daardoor is er 24 uur per dag professionele hulp aanwezig. Vrijwilligers bieden algemene ondersteuning zoals koffie en thee brengen, maaltijden verzorgen en voorlezen.   


Meestal komen mensen terecht in een bijna-thuis-huis of hospice via hun  zorgverlener. Bijvoorbeeld een arts, verpleegkundige of maatschappelijk werker. U kunt ook zelf contact opnemen met een instelling. 


De meeste mensen gaan naar een bijna-thuis-huis of hospice om te sterven. U kunt ook voor een tijdelijk verblijf kiezen om uw partner en/of familie even te ontlasten. Of om bijvoorbeeld de (gespecialiseerde) arts van het hospice te vragen uw pijnklachten te behandelen. Daarna kunt u alsnog thuis sterven. 


Verklaring nodig van uw huisarts of specialist:

Voor een verblijf in een hospicevoorziening heeft u een terminaalverklaring nodig. Hierin staat in dat uw arts verwacht dat u nog maximaal 3 maanden te leven heeft. In werkelijkheid kan de laatste fase ook langer of korter duren dan 3 maanden.


Hospice - informatie van de rijksoverheid:          

Deze website geeft antwoord op de volgende vragen:


Welke soorten hospices zijn er?


Welke zorg biedt een hospice?


En wat wordt er vergoed?
Bron: www.kanker.nl