De laatste fase thuis.

24-02-2019 20:08De meeste mensen willen het liefst thuis sterven, in hun eigen vertrouwde omgeving.Om thuis te kunnen sterven, zijn een aantal (praktische) zaken nodig:


•    voldoende ruimte: meestal is er een speciaal ziekenhuisbed nodig
•    genoeg professionele zorg
•    voldoende mantelzorg, of hulp van vrijwilligers


Mantelzorg:

Mantelzorg is de zorg van de partner of directe familieleden, andere huisgenoten, verdere familieleden, buren en/of vrienden. Het is niet alleen belangrijk dat mantelzorgers aanwezig kunnen en willen zijn, zij moeten de zorg ook emotioneel aankunnen.


Professionele hulp:

Op een bepaald moment is er ook professionele hulp nodig: verpleegkundige zorg, hulp bij persoonlijke verzorging (wassen, aankleden, eten etc.) en hulp bij het huishouden. Voor deze hulp kunt u terecht bij de thuiszorg. 


Uw huisarts zorgt voor de medische zorg. Indien nodig, overlegt hij hiervoor met uw specialist in het ziekenhuis of met zorgverleners die gespecialiseerde zijn in palliatieve zorg.


Nachtzorg:

Wanneer u 's nachts zorg of hulp nodig heeft, komt een verpleegkundige of verzorgende van de thuiszorg 's nachts een of meerdere keren bij u langs. Bijvoorbeeld om u te helpen bij toiletbezoek of wondverzorging, of om u een injectie of medicijnen te geven. 


Om nachtzorg te kunnen krijgen schrijft uw huisarts een terminaal verklaring. Daar staat in dat uw huisarts verwacht dat u nog maximaal 3 maanden te leven heeft.


Hulp van vrijwilligers:

Misschien vindt u het prettig dat er vaak iemand bij u is. Niet alleen overdag, maar ook 's nachts. Lukt dit niet via de thuiszorg of met mantelzorg, dan kunt u een vrijwilliger inschakelen. 


Vrijwilligersorganisaties als de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) of de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) bieden op vrijwillige basis hulp aan patiënten. De vrijwilligers zijn speciaal getraind in het omgaan met mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Na een aanvraag heeft u meestal binnen 24 uur hulp. 


Vrijwilligers doen geen medische of verpleegkundige handelingen, maar ze kunnen u verder overal bij helpen. Bijvoorbeeld bij het wassen en naar het toilet gaan. Vaak ondersteunen of vervangen ze mantelzorgers, zodat uw partner en andere huisgenoten meer (nacht)rust krijgen.


Diensten aan huis:

Verschillende organisaties leveren diensten aan huis. Ze brengen bijvoorbeeld boodschappen of maaltijden. Ook zijn er organisaties die de hond uitlaten, strijken of klussen in huis doen.


Als het thuis niet meer gaat:

Er kan een tijd komen dat u niet meer thuis kunt of wilt blijven. Bijvoorbeeld als familie en vrienden niet meer genoeg zorg kunnen bieden of de zorg emotioneel niet aankunnen. U kunt dan zorg in een zorginstelling krijgen, bijvoorbeeld een hospicevoorziening..         


Voorlichtingsfilm 'Gewoon dood'          

De voorlichtingsfilm 'Gewoon dood' laat zien wat er allemaal bij komt kijken als je een ongeneeslijke ziekte hebt en thuis wilt overlijden. De film vertelt ook over behandelingen in deze fase en angsten rond het sterven.

U kunt de film in delen bekijken.Bron: www.kanker.nl