De laatste fase.

24-02-2019 19:50Naarmate de palliatieve fase vordert, richt de behandeling zich steeds meer op de klachten die u door uw ziekte heeft, in plaats van op de ziekte zelf. U komt dan in de laatste fase van uw leven.


U kunt de laatste fase thuis doorbrengen, in een hospice of bijna-thuis-huis of in een zorginstelling.


In deze periode proberen zorgverleners er voor te zorgen dat u zo min mogelijk lijdt en uw leven goed kunt afronden. De zorg die u krijgt, heet palliatieve terminale zorg.

Lees meer over palliatieve terminale zorg


Stervensfase:

Het allerlaatste deel van uw leven heet de stervensfase. Dit zijn de laatste dagen voor de dood. Vaak treden dan lichamelijke en geestelijke veranderingen op.

Lees meer over het stervensproces.


Palliatieve sedatie:

Als u nog maar één tot twee weken te leven heeft en erg veel last heeft van klachten zoals pijn, benauwdheid en onrust, kan de arts palliatieve sedatie toepassen. U krijgt dan medicijnen die uw bewustzijn verlagen, Afhankelijk van de dosering wordt u soezerig, slaperig of valt u in een soort slaap waaruit u meestal niet meer vanzelf ontwaakt. 

Lees meer over palliatieve sedatie.


De dood versnellen:

Sommige mensen kiezen ervoor om hun dood versnellen. Bijvoorbeeld door af te zien van verdere behandeling, te stoppen met eten en drinken, te stoppen met medicijnen, of door euthanasie of hulp bij zelfdoding. Dit gebeurt altijd in overleg met de arts.

Lees meer over hulp bij het sterven.Bron: www.kanker.nl