Doelgerichte therapie bij borstkanker.

24-01-2014 21:34
 

 Een behandeling met doelgerichte therapie wordt meestal gegeven in combinatie met chemotherapie en soms ook met hormonale therapie.

Ongeveer 15 tot 25% van de vrouwen met borstkanker heeft een overmaat van bepaalde eiwitten op de tumorcellen, de HER2-eiwitten. Die eiwitten zorgen ervoor dat de tumorcellen te veel groeiprikkels in de cel doorlaten.

Bepaalde monoklonale antilichamen kunnen die eiwitten blokkeren. Monoklonale antilichamen zijn medicijnen die behoren tot doelgerichte therapie. De kankercellen kunnen daardoor deels afsterven of zich minder goed herstellen nadat ze beschadigd zijn door chemotherapie en/of hormonale therapie. Hierdoor kan de ziekte beter behandeld worden.

Om te weten of u voor zo’n behandeling met doelgerichte therapie in aanmerking komt, moet eerst worden onderzocht of de tumor een overmaat aan HER2-eiwit heeft.

Monoklonale antilichamen worden toegediend via een infuus. Bij vrouwen met uitzaaiingen kan de behandeling weken tot jaren duren. Bij hen worden de antilichamen aanvankelijk eens per week tot eens per 3 weken toegediend.

Vrouwen zonder uitzaaiingen, die aanvullend (adjuvant) behandeld worden met doelgerichte therapie, krijgen de therapie een jaar lang eens per 3 weken toegediend. Doelgerichte therapie kan geadviseerd worden als adjuvante en als klachtenverminderende of ziekteremmende behandeling (palliatief).


Bijwerkingen doelgerichte therapie bij borstkanker


 
Vooral na toediening van de eerste dosis monoklonale antilichamen kunnen soms bijwerkingen ontstaan zoals:
 
  • koorts
  • spierpijn
  • misselijkheid
  • allergische reacties (onder meer koude rillingen en kortademigheid)

Na de eerste dosis verdragen de meeste mensen de behandeling goed en treden er nauwelijks meer bijwerkingen op. De therapie kan de hartpompfunctie doen verminderen. Daarom zal uit voorzorg de hartspierfunctie af en toeworden gecontroleerd, zeker als de therapie gegeven wordt in combinatie met chemotherapie. De bijwerkingen zijn ook afhankelijk van de combinatie met andere medicijnen.

 

 

 
Bron:   www.kanker.nl