Eerlijke gezondheidszorg is zo gemakkelijk nog niet.

27-06-2014 13:49


logo nrc

Lieg patiënten niet voor als andere zieken meer recht op zorg claimen, betoogt hoogleraar gezondheidszorg Martin Buijsen.


Vorige week maakte KWF Kankerbestrijding bekend dat het een plafond voor de prijs van kankerbehandelingen wil. Doordat het aantal patiënten stijgt, de medicijnen steeds duurder worden en de totale uitgaven van de zorg moeilijk hoger kunnen, dreigen er knelpunten te ontstaan in de bekostiging van dure kankergeneesmiddelen.
Naar verwachting zullen de kosten van kankerbehandeling verder stijgen.

Tussen 2003 en 2011 stegen ze van 1,9 miljard naar 3,9 miljard euro per jaar. Het aantal nieuwe diagnoses van kanker in Nederland zal in 2020 zijn opgelopen tot 125.000 per jaar (tegen iets meer dan 100.000 nu).
KWF Kankerbestrijding vreest een situatie waarbij in de spreekkamer uit financiële overwegingen wordt bepaald welk duur middel wel of niet wordt voorgeschreven.

Om de toegankelijkheid van dure geneesmiddelen ook in de toekomst te waarborgen zou er dus een grens moeten komen voor de kosten van een behandeling, die is gerelateerd aan gezondheidswinst. Een advies dat ter harte moet worden genomen.


Bron:  Hematon.