Eigen bijdrage CAK.

02-03-2014 19:30


Uw eigen bijdrage is afhankelijk van onder andere zorggebruik,

uw leeftijd, https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-8-uw-leeftijd.html

uw huishouden https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-6-uw-huishouden.html

uw inkomen en vermogen. https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-7-uw-inkomen.html

Met deze gegevens stellen wij uw maximale periodebijdrage vast. https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-5-maximale-periodebijdrage.html


Uw zorgaanbieder stuurt ons uw gegevens toe, zodra u zorg ontvangt. Wij sturen u een brief, de kennisgeving, https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-4-kennisgeving.html waarin staat dat uw gegevens bij ons zijn aangeleverd. Bij de kennisgeving zit ook een folderhttps://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-12-downloads.html   Daarin staat informatie over de eigen bijdrage.

Vervolgens krijgt u een beschikkinghttps://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-1-beschikking.html waarin de hoogte van uw maximale periodebijdrage staat.

Tot slot ontvangt u een factuur.  https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-3-de-factuur.html


 In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een vrijstelling van de eigen bijdrage. https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-5-1-vrijstelling-van-de-eigen-bijdrage.html


Als u een bezwaar of klacht heeft, kunt u die indienen. https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-2-bezwaar-en-klacht.html


Ook kunt u meer lezen over de wet- en regelgeving over Zorg zonder Verblijf en Wmo.

https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-10-wetgeving.html


Bron:  www.hetcak.nl