Erfelijke borst- en/of eierstokkanker.

22-01-2014 19:08
 

 Erfelijke borstkanker komt veel vaker voor dan erfelijke eierstokkanker. Omdat in sommige families waarin erfelijke borstkanker voorkomt, ook erfelijke eierstokkanker voorkomt, beschrijven we hier beide ziektes. We spreken daarom van erfelijke borst- en/of eierstokkanker. Als in uw familie geen erfelijke eierstokkanker voorkomt, kunt u dit ook lezen als ‘erfelijke borstkanker’.Erfelijke borstkanker

Omdat borstkanker in ons land veel voorkomt, kunnen familieleden de ziekte hebben of hebben gehad zonder dat er sprake is van een erfelijke aanleg voor deze ziekte. Van alle patiënten met borstkanker heeft 5 tot 10% de ziekte gekregen door een erfelijke aanleg. Bij erfelijke borstkanker ontstaat de ziekte gemiddeld op jongere leeftijd dan bij niet-erfelijke borstkanker. Ook komt het bij erfelijke borstkanker vaker voor dat in beide borsten een tumor wordt aangetroffen.

 

Erfelijke eierstokkanker

Ook bij eierstokkanker geldt dat een klein deel van de vrouwen, zo’n 5 tot 10%, de ziekte heeft gekregen vanwege een erfelijke aanleg. Als in een familie verschillende vrouwen eierstokkanker hebben of hebben gehad, kan dat op toeval berusten. Er kan echter ook sprake zijn van een erfelijke aanleg. Zeker als eierstokkanker op vrij jonge leeftijd - onder de 50 jaar - is vastgesteld en daarnaast ook borstkanker in de familie voorkomt, moet met die mogelijkheid rekening worden gehouden.

 

Kenmerken erfelijke borst- en/of eierstokkanker

Een aantal kenmerken kan wijzen op erfelijke borst- en/of eierstokkanker:
 

  • Wanneer borst- en/of eierstokkanker op relatief jonge leeftijd, dus vóór het 50e jaar, aan het licht komt.
  • Als er verscheidene familieleden (bloedverwanten) in verschillende generaties borst- en/of eierstokkanker hebben of hebben gehad.
  • Als kanker in beide borsten wordt vastgesteld, gelijktijdig of met enige tijd er tussen.
  • Als een vrouw zowel borstkanker als eierstokkanker krijgt.
  • Als in de familie bij een of meer mannen borstkanker voorkomt.


Kanker is niet besmettelijk. Borst- en/of eierstokkanker dus ook niet.


 

Erfelijkheidsonderzoek is erop gericht om na te gaan of er in uw familie erfelijke borst- en/of eierstokkanker voorkomt. Deskundigen gebruiken hiervoor:
 

  • stamboomonderzoek
  • DNA-onderzoek


Op basis van de uitslag van het onderzoek kan de arts aangeven welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen om het risico op kanker zo veel mogelijk te beperken.


 

Bron:   www.kanker.nl