Erfenis nalaten

08-03-2014 20:14

       

Als iemand overlijdt, gaat zijn erfenis naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die een overledene achterlaat. Erfgenamen zijn personen of instellingen die door het overlijden iets krijgen uit de erfenis van de overledene, zoals een geldbedrag of een kostbaar voorwerp.

Laat u een erfenis na? Als u zelf geen testament opstelt, regelt het erfrecht wie uw erfenis krijgt. Maar u kunt zelf al zaken regelen tijdens uw leven.


Voor vragen over erven of het opstellen van een testament kunt u terecht op www.notaris.nl.


Bron:   www.belastingdienst.nl