Ernstig vaginaal bloedverlies.

12-02-2019 19:37Deze tekst gaat over ernstig vaginaal bloedverlies in de palliatieve fase (als genezen niet meer mogelijk is).


Ernstig vaginaal bloedverlies komt voor bij bijna alle gynaecologische tumoren, uitgaande van de vagina, baarmoederhals of baarmoeder.


Ernstig bloedverlies via de vagina komt heel soms voor bij: 

 • doorgroei van eierstokkanker in de vaginatop 
 • tumoren uitgaande van de placenta na zogenaamde molazwangerschap,. Hierbij is er een afwijking van de placenta die meestal tot een miskraam leidt. De medische naam is persisterende trofoblast of choriocarcinoom.


Klachten door ernstig vaginaal bloedverlies:

 • klachten door bloedarmoede: moeheid, duizeligheid, kortademigheid
 • bij zeer heftige bloedingen: bloeddrukdaling, shock


Onderzoek:

De arts zal een anamnese bij u afnemen en lichamelijk onderzoek bij u doen. Een anamnese is een gesprek waarbij de arts u vragen stelt over uw voorgeschiedenis en uw klachten. 


Het lichamelijk onderzoek houdt in:


 • speculumonderzoek: de arts spreidt uw vagina met een speculum en inspecteert u van binnen. Een speculum heet ook wel eendenbek. 
 • rectovaginaal onderzoek: de arts brengt hierbij de wijsvinger in de vagina en de middelvinger in de endeldarm. Zo onderzoekt de arts de (achter)wand van de vagina op afwijkingen. 


Door de onderzoeken kunt u opnieuw gaan bloeden of kan de bloeding verergeren.


Behandeling van ernstig vaginaal bloedverlies:

De arts overlegt met u of behandeling gewenst is. Als u nog maar heel kort te leven heeftt, is behandeling misschien niet zinvol en alleen maar belastend. U zult meestal gezien worden door de gynaecoloog. Eventueel krijgt u iets om rustiger te worden.


Behandeling bij gering bloedverlies:

 • tampon in de vagina gedurende enkele dagen
 • behandeling met medicijnen die bloedstolling bevorderen
 • bij een zichtbaar bloedend vat: dichtschroeien van bloedvat
 • als het mogelijk is: chirurgische ingreep of bestraling


Behandeling bij flink bloedverlies:

 • opname en behandeling in het ziekenhuis
 • eventueel bloedtransfusie (bloedarmoede met klachten en/of bij lage bloeddruk en shock)
 • afsluiten van het bloedende vat door embolisatie: een ingreep waarbij de radioloog een katheter opschuift in het bloedende vat en deze met een propje afsluit
 • bij een nog niet behandelde kanker van het baarmoederslijmvlies: chirurgische verwijdering van baarmoeder 
 • chemotherapie, vooral bij persisterende trofoblast/choriocarcinoom (meestal zeer gevoelig voor chemotherapie)


Controle:

Door een arts of verpleegkundige.Bron: www.kanker.nl