Euthanasie.

02-03-2019 21:44Euthanasie is een vorm van levensbeëindiging. Het wordt op verzoek van de patiënt uitgevoerd door een arts. Ook als een patiënt niet op korte termijn zal overlijden, is euthanasie soms mogelijk. 


Euthanasie moet zorgvuldig gebeuren, maar is niet strafbaar mits uitgevoerd door een arts.


Wel gelden er voorwaarden, zodat euthanasie zorgvuldig wordt toegepast:


  • Het gaat om een vrijwillig, weloverwogen en duurzaam verzoek.
  • Het gaat om uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt, naar heersend medisch inzicht.
  • De arts raadpleegt ten minste één andere, onafhankelijke arts.
  • Het beëindigen van het leven wordt medisch zorgvuldig uitgevoerd: de patiënt wordt eerst met medicijnen in slaap gebracht en krijgt daarna een spierverslapper.


Ondraaglijk lijden:

Bij verzoeken om euthanasie is niet altijd duidelijk wat 'ondraaglijk lijden' is. Dat kan van persoon tot persoon verschillen. Ook blijkt dat mensen hun grenzen steeds opschuiven. Wat de ene dag of week ondraaglijk leek, is een week of dag later wel vol te houden. 


Veel mensen zijn bang voor een nare, pijnlijke dood. Euthanasie lijkt dan een goede oplossing. Het helpt om te praten over deze angsten. De arts of verpleegkundige kan u vertellen dat er ook andere mogelijkheden zijn om ondraaglijk lijden te voorkomen, bijvoorbeeld palliatieve sedatie.


De angst kan hierdoor minder worden of verdwijnen. Toch kunnen ook goede afspraken over een mogelijke euthanasie rust geven.


Euthanasieverzoek:

Een euthanasieverzoek is een wilsverklaring. Deze verklaring helpt de arts aan wie u om euthanasie vraagt. In een euthanasieverzoek staat onder welke omstandigheden u euthanasie wenst.


Zo'n verklaring kunt u zelf opstellen. De tekst moet helder en eenduidig zijn. Eenduidig betekent dat er maar één uitleg van de tekst mogelijk is. De verklaring moet ondertekend zijn. Het is belangrijk om af en toe met uw arts over uw verklaring te praten. Hiermee laat u zien dat u hier nog steeds achter staat.


U kunt de verklaring ook bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) aanvragen. Daarvoor moet u wel lid zijn van deze organisatie. 


Er bestaat in Nederland geen recht op euthanasie. Een euthanasieverzoek geeft dus geen garantie dat artsen ook voldoen aan een verzoek om euthanasie. 


Ook zonder euthanasieverzoek kunt u nog in aanmerking komen voor euthanasie. Als u uw wens direct aan uw arts kenbaar maakt, kan hij een procedure in gang zetten. 


Tips:

  • Bespreek een euthanasiewens op tijd met uw arts. Dan kunt u eventueel een andere arts zoeken als uw eigen huisarts de euthanasie niet wil uitvoeren. 
  • Als u ernstig ziek bent, is het belangrijk dat u regelmatig met uw arts over uw verklaring praat. Daardoor weet uw arts dat u nog steeds achter uw verzoek staat.
  • Bespreek een euthanasiewens ook met uw naasten.