Geleidehonden sporen darmkanker op.

01-03-2017 00:00
                      

Geleidehonden sporen darmkanker op  

Foto: Anko Stoffels.


            

Geleidehonden kunnen in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan de vroege diagnose van darmkanker. In het kader hiervan is KNGF Geleidehonden in samenwerking met VUmc een proef gestart, waarbinnen zij nu een nieuwe fase ingaan. Zij trainen honden in het opsporen van de geur die kankercellen afgeven in de ontlasting. Hierdoor zou darmkanker in een vroeg stadium kunnen worden gesignaleerd.


Darmkanker in een vroeg stadium opsporen:

De viervoeters worden door KNGF Geleidehonden opgeleid om mee te werken aan een onderzoek waarin zij darmkanker ontdekken in ontlastingsmonsters. De organisatie -  die vooral bekend staat om haar blindengeleidehonden voor visueel beperkte mensen - en samenwerkingspartner VUmc hopen met het onderzoek aan te tonen dat de speciaal opgeleide honden een bijdrage kunnen leveren aan de vroege diagnose van darmkanker. Want: wanneer darmkanker in een vroeg stadium wordt opgespoord, is er een grotere kans op genezing.


Tussentijdse resultaten:

De tussentijdse resultaten zijn zeer bemoedigend en kunnen bij voldoende wetenschappelijk bewijs een doorbraak zijn. De honden geven in training in maar liefst 90% van de gevallen de juiste monsters met darmkanker aan. In 91% van de gevallen negeren ze correct de controlemonsters. In de loop van de training zijn de honden steeds beter op de ontlastingsmonsters van kankerpatiënten gaan reageren, wat zorgt voor een hogere sensitiviteit.


Dit is een veelbelovend resultaat, zeker ook in vergelijking met de conventionele screeningsmethoden.


Dubbelblinde test:

Het projectteam hoopt de pilot in 2017 af te ronden met een dubbelblinde test (fase 4 van 4 in het onderzoek). Hierbij weet alleen het ziekenhuis welke monsters van patiënten met darmkanker zijn en wat controlemonsters zonder kanker zijn.


Inmiddels hebben vijf speciaal opgeleide honden laten zien dat ze darmkanker kunnen signaleren in ontlastingsmonsters. Een uitgebreide wetenschappelijke vervolgstudie met drie nieuwe honden moet de herhaalbaarheid van de training en positieve resultaten aantonen. Daarnaast wordt met meer monsters gewerkt, waarmee de methode in de breedte wordt uitgediept.
Bron: https://www.mijngezondheidsgids.nl/geleidehonden-sporen-darmkanker-op/