'Grote Boom': een deugddoend verhaal...

15-07-2018 20:24
'Grote Boom is ziek' is een prentenboek om kinderen uit te leggen wat kanker precies is. Dankzij de steun van de Nationale Bank kan Stichting tegen Kanker dit boek gratis ter beschikking stellen van gezondheidsprofessionals die in contact komen met kinderen die rechtstreeks of onrechtstreeks met kanker te maken krijgen.


Het boek werd zeer positief onthaald bij de professionals. De psychologen van de kinderafdeling (Espace Enfants) van het CHR in Verviers gebruiken het en leggen ons graag uit waarom dit boek voor hen een hulpmiddel is in hun dagelijkse praktijk. Dit is wat zij ons vertelden.


"Soms zijn er verhalen die je niet graag vertelt, maar die toch deugd doen wanneer je ze hebt gehoord.
 

Met 'Grote Boom is ziek' kunnen we de realiteit, die soms onbeschrijflijk is geworden, toch onder woorden brengen.
 

Wanneer het lijden het moeilijk maakt om de juiste woorden te vinden, kunnen we volwassenen en ouders, die een manier zoeken om een vaak moeilijke ervaring aan hun kinderen uit te leggen, met dit boek toch het nodige vertrouwen inboezemen en de juiste inhoud aanreiken.
 

Op het moment dat er te veel vragen rijzen, de emoties te intens zijn, de stiltes ongerust maken, familieverhalen weer naar boven komen, de pijn schreeuwt of tranen niet meer volstaan, geeft dit verhaal exact de sfeer weer die er heerst.
 

Het toont de pijn op een heel andere manier.
 

Wij als professionals stellen dit boek eerder voor als een communicatietool dan als een pasklaar antwoord. Het maakt het mogelijk om emoties binnen het gezin te delen en opent zo een dialoog. De rust die het boek uitstraalt en de kleuren van de illustraties lijken ons perfect aangepast aan de boodschap die het wil brengen.
 

Sommige kinderen luisteren met een half oor, andere willen het maar al te graag vaker horen tot ze bijna elk zinnetje uit hun hoofd kennen.
 

Het boek over de Grote Boom biedt kinderen de mogelijkheid om vragen te stellen over de situatie in hun eigen gezin.
 

Er is uiteraard niet één juiste manier om het verhaal voor te lezen. Wij stellen de ouders voor om het boek eerst zelf te lezen, na te gaan hoe ze het voor hun kinderen zouden kunnen voorlezen en hoe ze zich het verhaal eigen kunnen maken om een zo constructief mogelijke dialoog tot stand te kunnen brengen binnen het gezin."


De psychologen van de kinderafdeling (Espace Enfants) van het CHR in Verviers


'Grote Boom is ziek' is o.a. verkrijgbaar in de boekhandel en bij Bol.comBron: www.kanker.be