Heeft bittermeloen een gunstige werking op kanker ?

07-12-2018 12:50

                        


 Bittermeloen

bittermeloen.


Nee, daar is geen deugdelijk bewijs voor. Er is geen betrouwbaar onderzoek gedaan naar gebruik van bittermeloen bij kanker. Op het moment zijn de onderzoeken alleen bij muizen gedaan. De resultaten hiervan kunnen niet vertaald worden naar de mens.Bittermeloen oftewel sopropo is familie van de komkommerachtigen, waartoe ook pompoenen en kalebassen behoren. De naam zegt het al: bittermeloen heeft een sterk bittere smaak. De bittermeloen komt voor in Azië en Zuid-Amerika en wordt daar van oudsher gebruikt om de te hoge bloedglucose bij diabetes te verlagen. In kleine studies bij mensen is gezien dat de bittermeloen mogelijk een gunstige bijdrage kan leveren aan verbeteren van diabetes. Het zou onder andere de insuline productie stimuleren, maar andere studies bevestigen dit niet. De studies bij diabetes zijn echter van slechte kwaliteit en zouden onder betere voorwaarden herhaald moeten worden.


Gunstige werking bij kanker?

Er is veel te lezen op internet over de gunstige werking van bittermeloen op het ontstaan en het verloop van alvleesklierkanker. Bittermeloen zou een gunstig effect hebben op de productie van insuline en daarmee op de bloedglucose waardoor het risico op diabetes zou afnemen. Omdat het hebben van diabetes mogelijk een verhoogd risico geeft op het krijgen van alvleesklierkanker, zou theoretisch de kans op het krijgen van alvleesklierkanker mogelijk afnemen bij gebruik van bittermeloen. Dat is echter nooit aangetoond. In 2018 is een studie gepubliceerd met alvleesklierkankercellen die het sap van bittermeloen toegediend kregen. Deze kankercellen groeiden minder snel dan alvleesklierkankercellen die geen bittermeloen kregen.


Een overzichtsartikel uit 2015 beschrijft dat er voornamelijk onderzoek is gedaan naar bittermeloen en kankercellen. Zo is er een studie gedaan met vetzuren uit de bittermeloen en het effect op darmkankercellen. De groei van deze darmkankercellen werd geremd en de cellen gingen dood. Dit werd ook gezien bij leukemie cellen. Verder is bij muizen gezien dat een concentraat van een stofje in het sap van bittermeloen kankercelgroei tegen kan gaan. Bij de muizen die concentraten van het sap van bittermeloen in hun voer kregen, nam het delen van de kankercellen af en gingen de kankercellen eerder dood. Deze onderzoeken zijn echter niet bij mensen gedaan. De resultaten van deze studies kunnen niet voor het menselijk lichaam vertaald worden, omdat stoffen in het menselijk lichaam zich heel anders gedragen en de reacties heel anders kunnen zijn dan bij proefdieren of in reageerbuisjes. Op basis van deze studies kunnen geen conclusies worden getrokken dat bittermeloen enig effect zou hebben bij het voorkomen dan wel behandelen van kanker.

Zijn er bijwerkingen bekend?

Bittermeloen is in kleine studies op mensen getest. De deelnemers van deze onderzoeken hadden geen kanker maar diabetes. Tijdens deze studies is bij een enkele persoon een dusdanige daling van de bloedglucose gemeld dat de persoon in coma is geraakt. Bij kinderen zijn er krampen in de buik beschreven. Ook is er hoofdpijn gemeld, maar details over de ernst van de hoofdpijn is onbekend. Meestal was de dosering van de bittermeloen onbekend.

Kan bittermeloen gecombineerd worden met medicatie?

Er zijn geen interacties van bittermeloen met medicatie beschreven. Door deze onduidelijkheid is het af te raden om bittermeloen te combineren met medicijnen. Door de bloedglucose verlagende werking is een combinatie met medicatie voor diabetes af te raden.
Bron: www.voedingenkankerinfo.nl