Heeft het drinken van basisch water een gunstige invloed ?

26-07-2018 17:13

                                 
Voeding en Kanker info - water


Nee, het drinken van basisch water heeft geen invloed op de gezondheid. Het maagzuur zorgt meteen na het drinken van dit water dat het niet meer basisch is waardoor er geen effect kan worden verwacht. Het is bovendien ook niet effectief om met voeding of dranken invloed uit te oefenen op eventuele verzuring van het lichaam omdat het lichaam beschikt over een perfect buffersysteem.

Wat is basisch water?

Basisch of alkalisch water is kraanwater dat een scheikundig proces heeft ondergaan en hierdoor een basische zuurgraad ofwel pH waarde heeft gekregen (pH>7). Ook zijn er bedrijven die allerlei pillen, druppels en apparaten aanbieden om water basisch te maken. Er zijn geen onderzoeken gevonden die de werking van basisch water hebben onderzocht.


Zuurgraad

De pH waarde, ook wel zuurgraad genoemd is een maat waarmee de hoeveelheid opgelost zuur of base in water wordt aangegeven. In neutraal water is de pH-waarde 7. Is deze waarde kleiner dan 7, dan noemen we het water zuur, is de pH-waarde groter dan 7 dan is het water basisch. Voor het lichaam en bloed is een pH van 7,35 - 7,45 goed, dit is licht basisch. Urine heeft een pH rond de 6, dat is licht zuur. De pH van urine kan meer variëren door de aanwezigheid van meer of minder afvalstoffen.


Verzuring:

In de media verschijnen regelmatig berichten dat door verkeerde voeding en stress het water in lichaamscellen verzuurt en dat zou volgens hen dan bijvoorbeeld tot kanker kunnen leiden. Dat is echter niet waar. Het klopt dat bij grote lichamelijke inspanning verzuring van de spieren kan op treden, dit is echter pas het geval onder extreme omstandigheden zoals bij topsport. Het lichaam reageert direct op een dergelijke verzuring en heeft de beschikking over een perfect buffersysteem om die verzuring goed aan te pakken en het evenwicht te herstellen.


Het buffersysteem van het lichaam:

In het bloed is altijd bicarbonaat (een base) aanwezig. Deze stof is het belangrijkst voor het in stand houden van de zuurgraad (pH) van het bloed. Bicarbonaat zorgt ervoor dat het bloed niet te zuur wordt maar ook niet te basisch, zodat alle organen optimaal kunnen functioneren en het lichaam zelf niet in gevaar komt. De longen en nieren reguleren de hoeveelheid bicarbonaat in het bloed. Door sneller ademhalen komt er meer bicarbonaat in het bloed en door langzamer te ademen minder. De nieren controleren de concentratie van het bicarbonaat in het bloed door deze vast te houden of juist uit te scheiden.


Bijzondere claims:

Er zijn veel claims rondom bijzondere watertjes zoals basisch water of over water uit specifieke bronnen waarbij allerlei gunstige effecten voor de gezondheid worden gesuggereerd. Daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor omdat deugdelijk onderzoek ontbreekt. Een overzichtsartikel uit 2016 beschrijft dat er ondanks de vele claims in de media er nauwelijks bewijs is om de beweringen te ondersteunen.
Bron: www.voedingenkankerinfo.nl