Hersentraining tegen zenuwschade bij ex-chemopatiënten.

07-03-2017 00:00
Uit nieuw onderzoek blijkt dat een bepaalde vorm van neurotherapie zenuwschade kan verzachten die veroorzaakt wordt door chemokuren. Deze therapie heet neurofeedback en houdt in dat hersenactiviteit wordt omgezet in beelden, geluiden of trillingen die de patiënt kan ervaren. Met deze terugkoppeling conditioneert de patiënt zijn eigen hersenen om zo de symptomen van zenuwschade te verminderen.


Het onderzoek:

Het onderzoek werd onder 71 ex-chemopatiënten met zenuwschade verricht. De verschillende vormen van kanker waarvoor ze behandeld waren, werden buiten beschouwing gehouden. Een deel van de testpersonen, de interventiegroep, kreeg neurofeedback. De andere testpersonen waren de controlegroep en dienden dus slechts als "vergelijkingsmateriaal".


De interventiegroep participeerde in 20 sessies waarbij ze computerspelletjes speelden die ontworpen waren om bepaalde hersengolven te stimuleren. Zo konden ze hersengolven die geassocieerd worden met zenuwschade omleiden. Dit werd bereikt door elektroden op hun hoofden te plaatsen die hun hersenactiviteit in patronen vertoonden op een monitor.

Aan het eind van het onderzoek had de interventiegroep een significante daling in pijn in vergelijking met de controlegroep. "We observeerden klinische en statistische dalingen in zenuwschade na afloop van neurofeedback," volgens universitair docente Sarah Prinsloo van de University of Texas. Zij leidde het onderzoek naar zenuwschade door chemokuren.


Zenuwschade door chemokuren:

Chemokuren kunnen zenuwen beschadigen die gevoel en beweging in de armen en benen regelen. Chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie komt bij 96 procent van chemopatiënten voor binnen een maand na de eerste kuur. De symptomen zijn pijn, een brandend gevoel, tintelingen en gevoelsverlies.


"Er is op het moment alleen maar één goedgekeurd medicijn op de Amerikaanse markt om perifere neuropathie mee te behandelen, met spierpijn en misselijkheid als bijwerking. Neurofeedback heeft nog geen bekende bijwerkingen, kan gebruikt worden in combinatie met andere behandelingen en is kosteneffectief," aldus Pinsloo.
Bron: https://www.mijngezondheidsgids.nl/hersentraining-tegen-zenuwschade-ex-chemopatienten/