Herstart bevolkingsonderzoek borstkanker: het onderzoekscentrum staat in Kampen.

26-06-2020 20:12


Vanaf 8 juli 2020 kunnen vrouwen uit Kampen in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker.


Zij kunnen daarvoor terecht in het onderzoekscentrum dat op de parkeerplaats van het stadhuis staat.


Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk stilgelegd. Inmiddels zijn verschillende maatregelen genomen om gefaseerd en veilig te kunnen opstarten binnen de COVID-richtlijnen, die door het RIVM zijn gesteld.


Veel voorkomende vorm van kanker:

Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Eén op de acht vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. De kans op genezing wordt met name bepaald door het stadium van de ziekte op het moment van ontdekking. Vroege ontdekking verhoogt de kans op genezing en er is vaker een borstsparende operatie mogelijk.


Het bevolkingsonderzoek borstkanker is een momentopname en geeft geen volledige garantie.  Bij klachten wordt geadviseerd direct contact op te nemen met de huisarts.


Coronavirus:

Vanwege het coronavirus is het bevolkingsonderzoek borstkanker op 16 maart 2020 stilgelegd.


Het bevolkingsonderzoek wordt nu weer gefaseerd opgestart. Dit gebeurt binnen de COVID-richtlijnen, die door het RIVM zijn opgesteld. Daardoor kan het bevolkingsonderzoek en de aansluitende zorg veilig en met goede kwaliteit worden georganiseerd.
Het onderzoek:

Cliënten die aan de beurt zijn ontvangen vanzelf een uitnodiging.


Cliënten die vanaf 16 maart 2020 niet konden deelnemen zijn het eerst aan de beurt.


Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto's van beide borsten. De foto's worden gemaakt door speciaal opgeleide radiodiagnostische laboranten. Er wordt gebruik gemaakt van moderne apparatuur, waardoor de stralingsbelasting minimaal is. Deelnemers ontvangen binnen twee weken een schriftelijke uitslag. Deelname aan het onderzoek is gratis en vrijwillig.


Meer informatie:

Op onze website www.bevolkingsonderzoeknederland.nl kunt u een filmpje bekijken waarin u kunt zien welke voorzorgsmaatregelen wij hebben genomen om het bevolkingsonderzoek borstkanker zo veilig mogelijk uit te voeren.

U kunt ook bellen met de informatielijn van Bevolkingsonderzoek Oost, telefoon (088) 11 86 300, op werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Bron: www.kampen.online