Het Zorgpad Stervensfase.

04-03-2014 20:58


Het Zorgpad:Het Zorgpad Stervensfase is een kwaliteitsinstrument dat is ontwikkeld om de
zorg tijdens de stervensfase goed af te stemmen op de behoeften van de patiënt
en diens naaste(n). Het Zorgpad Stervensfase wordt gestart als het
multidisciplinaire team verwacht dat de patiënt binnen enkele uren of dagen zal
overlijden. Het zorgpad is een patiëntendossier, een checklist en een
evaluatie-instrument in één.

Niet iedere plaats waar mensen overlijden is gelijk. De zorg in het
ziekenhuis en in een verpleeghuis is anders dan de zorg in de thuissituatie. Een
belangrijk verschil is bijvoorbeeld dat in een ziekenhuis en in een
verpleeghuis, de verpleegkundigen 24 uur per dag aanwezig zijn, terwijl de
wijkverpleging niet 24 uur per dag in het huis van de stervende patiënt
verblijft.


Daarom zijn er drie versies van het Zorgpad Stervensfase ontwikkeld: 1. een ziekenhuisversie
 2. een verpleeghuisversie
 3. een thuiszorgversie

Alle materialen voor het gebruik- inclusief de handleiding en de brochures
kunt u vinden in Materialen
voor het gebruik van het Zorgpad Stervensfase. Aan het gebruik van deze
materialen zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden.


Implementatie:

Om de kwaliteit van het Zorgpad Stervensfase te waarborgen is het belangrijk
dat het instrument op eenduidige wijze wordt ingevoerd en gebruikt. Hiervoor is
een samenhangend pakket materialen ontwikkeld.

Het Zorgpad Stervensfase is een vertaling van de in Liverpool ontwikkelde
Liverpool Care Pathway for the dying patient (LCP). De LCP is door het Erasmus
MC Rotterdam en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) volgens
internationaal geldende standaarden integraal uit het Engels vertaald. Het IKNL
en het Erasmus MC hebben gezamenlijk een samenhangend pakket materialen
ontwikkeld ten behoeve van de voorlichting, implementatie en evaluatie van het
Zorgpad Stervensfase op landelijk niveau. 


Gebruiksvoorwaarden:

Aan het gebruik van deze materialen zijn de hieronder beschreven
gebruiksvoorwaarden verbonden.

Het is niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merktekens en/of
handelsnamen, te weten LCP en Zorgpad Stervensfase of andere rechten
samenhangend met het intellectuele eigendom te wijzigen of te verwijderen.

De naamgeving 'Zorgpad Stervensfase' mag alleen dan gebruikt worden als aan
de volgende voorwaarden is voldaan: • De vetgedrukte doelen in de verschillende versies van het Zorgpad
  Stervensfase zijn integraal overgenomen: er zijn geen doelen weggelaten.
 • De formulering van de vetgedrukte doelen is ongewijzigd gebleven.
 • Bij gebruik en bij publicaties dient altijd de oorsprong van het Zorgpad
  Stervensfase op de volgende wijze vermeld te worden: 'Het Zorgpad Stervensfase
  is gebaseerd op de Liverpool Care Pathway for the dying patient (LCP). De LCP is
  door het Erasmus MC Rotterdam en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
  integraal overgenomen en uit het Engels vertaald.'

De foldertekst uit 'De Stervensfase' mag overgenomen worden met eigen logo
met als vermelding: Deze uitgave is gebaseerd op de folder 'De Stervensfase' die
behoort bij het Zorgpad Stervensfase.Wanneer is het niet zinvol om het Zorgpad Stervensfase te gebruiken?

Als uitgangspunt geldt dat het in alle gevallen zinvol is het Zorgpad
Stervensfase te gebruiken. Wel is het van belang dat er binnen de organisatie
waarin het zorgpad geïmplementeerd wordt voldoende overlijdens per jaar zijn om
het gebruik voldoende in de routine van de medewerkers te laten inslijpen. In de
meeste gevallen blijkt een gemiddeld aantal overlijdens van drie per maand
hiervoor voldoende.Kwaliteit van zorg in de laatste levensdagen - voor de patiënt en diens naasten:

Het Zorgpad Stervensfase is een instrument voor het leveren van goede
palliatieve zorg. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de
communicatie met de patiënt en diens naasten en de samenwerking tussen
zorgverleners te waarborgen.
De stervensfase is een periode waarin alle
dimensies van de palliatieve zorg intensief samenkomen. Het Zorgpad Stervensfase
is een instrument voor het leveren van goede palliatieve zorg. Het is een
zorgdossier, een checklist en een evaluatie-instrument in één. Het is een
hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de communicatie met de patiënt en diens
naasten en de samenwerking tussen zorgverleners te waarborgen.


Het Zorgpad Stervensfase bestaat uit drie delen: 1. Beoordeling van de patiënt aan het begin van de stervensfase
 2. Beoordeling van patiëntgebonden problemen: registratie van symptoomlast en
  interventies
 3. Overlijden en zorg na overlijden


Hoe werkt het?

Het Zorgpad Stervensfase wordt ingezet als het multidisciplinair behandelteam
vaststelt dat de laatste levensdagen van de patiënt zijn aangebroken. Alle zorg
is erop gericht om de stervende patiënt en diens naasten zoveel mogelijk comfort
te bieden. De volledige en eenduidige wijze van rapporteren maakt de zorg
overzichtelijk: er wordt systematisch gescreend op mogelijk voorkomende
problemen, zowel op lichamelijk, als op psychisch, sociaal en spiritueel gebied.
Tevens kunnen alle interventies op een heldere wijze worden weergegeven.


Meerwaarde:

Uit onderzoek blijkt dat het Zorgpad Stervensfase: • bijdraagt aan de kwaliteit van zorg voor de stervende patiënt
 • de symptoomlast in de laatste levensdagen vermindert
 • de communicatie met zowel de patiënt als diens naasten verbetert
 • bijdraagt aan de multidisciplinaire samenwerking


Voor wie?

Het Zorgpad Stervensfase kan gebruikt worden in


ziekenhuizen

verpleeg- en verzorgingshuizen

hospices

thuiszorg

Contact :Voor meer informatie en/of vragen over het Zorgpad Stervensfase kunt u
contact opnemen met een locatie van het Integraal Kankercentrum Nederland
(IKNL), www.IKNL.nl
of met de coördinator van een Netwerk Palliatieve Zorg, www.netwerkpalliatievezorg.nl.Stel een vraag :

https://www.zorgpadstervensfase.nl/Contact.aspx
Bron:   www.zorgpadstervensfase.nl