Hoe omgaan met overlevingscijfers?

09-02-2019 19:23


'Hoe lang heb ik nog?'

Als u niet meer beter kunt worden, kan de vraag 'hoe lang leef ik nog' u bezighouden. Misschien zegt uw arts hier zelf iets over. U kunt er ook naar vragen.


Informatie van uw arts over uw levensverwachting:

Het lastige is dat niemand weet hoe lang u nog zult leven. Ook uw arts kan geen harde uitspraken doen. Dat wil hij ook niet.


Uw arts kan wel iets zeggen over de gemiddelde levensverwachting van mensen in een vergelijkbare situatie als die van u. Daarbij baseert hij zich op cijfers over een groep patiënten met uw aandoening of ziekte. Maar dit zegt eigenlijk niet zoveel, omdat niemand weet of uw situatie precies hetzelfde verloopt als die van een gemiddelde patiënt. Uw vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep.


Bovendien gaan de cijfers over het verleden, en niet over de toekomst. U heeft misschien wel een betere levensverwachting dan iemand die 5 jaar geleden hoorde dat hij niet meer beter kon worden. Voor uw vorm van kanker zijn misschien wel nieuwe behandelingen beschikbaar gekomen.


Verder is het zo dat uw prognose in de loop van de tijd kan veranderen. Als u het eerste jaar na de diagnose nog leeft, neemt de kans op een langere overleving toe. Als de ziekte ineens verslechtert, worden uw vooruitzichten ongunstiger. Denk aan een tumor die na 3 jaar terugkomt.


Pin u dus niet vast op de cijfers over de levensverwachting. Ze geven een richting, maar niet meer dan dat. Heeft u hier nog vragen over, bespreek deze dan met uw arts.


Tip: 

Probeer vooral in het nu te leven. Bijvoorbeeld door te denken: iedere dag dat ik nog leef, is meegenomen. Dat maakt het minder zwaar dan wanneer u steeds denkt aan wat er straks niet meer is.


Zelf op zoek naar cijfers over uw levensverwachting:

Op cijfersoverkanker.nl en op kanker.nl bij de informatie over tumorsoorten vindt u betrouwbare cijfers over de overleving voor een groot aantal kankersoorten. Met overleving wordt bedoeld: het percentage patiënten dat na een bepaald aantal jaren na diagnose nog in leven is.


Ook hiervoor geldt: de cijfers gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over uw situatie. Uw vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep.


Wilt u meer informatie over de cijfers en hoe u die moet duiden? Praat dan met uw arts. Hij kan u uitleg geven.


Cijfers over kanker: