Hospice Beukenrode in Naaldwijk.

08-08-2014 19:00


Waarom Hospice Beukenrode

Mensen die in het laatste stadium van hun leven zijn gekomen brengen die fase het liefst door in hun eigen woonomgeving. Als dat niet kan dan het liefst binnen de regio waarmee men de meeste binding heeft en dan bij voorkeur in een hospice in de vorm van een "bijna thuis huis" waar men ook in de laatste fase van het leven de regie in eigen handen kan houden. Die mogelijkheid biedt Hospice Beukenrode dat openstaat voor de inwoners van de (deel)gemeenten Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland met een levensverwachting van minder dan drie maanden en dat ongeacht leeftijd, levensovertuiging of achtergrond.

Ook kunnen bewoners van de regio verzoeken een familielid van buiten de regio in het hospice op te nemen wanneer daaraan behoefte is.

Locatiegegevens:

Dijkweg 47
2671 GA Naaldwijk
T. 0174-621357
F. 0174-620361
E. coordinatoren@hospicebeukenrode.nl
 

Contactgegevens:

Bestuur Stichting Hospice Beukenrode
Postbus 48
2670 AA Naaldwijk

Secretariaat: Willy Hoogesteijn-Knoppert
T. 06-11872332
E. info@hospicebeukenrode.nl

Bankgegevens:

Rekeningnummer NL27 RABO 0135 1763 44
tnv Stichting Hospice Beukenrode - Naaldwijk


Bron: www.hospiceregiowestland.nl